Binler Kadıköy’de Haykırdı; SAĞLIKTA MASAL BİTTİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odasının çağrısı ve çağrıcı örgütlerin merkezleri tarafından merkezi/bölgesel olarak desteklenen miting 18 Ekim 2009 tarihinde yağmura rağmen binlerin coşkulu katılımı ile Kadıköy’de yapıldı.

 

“Vatandaşın cebinden, sağlıkçının emeğinden tasarruf olmaz” , “ Sağlıkta masal Bitti” şiarı ile düzenlenen mitinge sağlık emekçilerinin ve örgütlerinin yanı sıra, meslek örgütleri, işçi sendikaları, KESK’e bağlı sendikaların şubeleri, direnişteki işçiler, demokratik kitle örgütleri, gençlik örgütleri ve siyasi partiler katıldı.  Sendikamızın bölgesel çağrı yaptığı mitinge Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Sakarya, Çanakkale, Isparta, Bursa şube/temsilciliklerimizden de katılım oldu.Miting kitlenin alana girişinin tamamlanmasından sonra tertip komitesi adına İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’in konuşması ile başladı. Daha sonra Sendikamız adına Genel Başkan Bedriye YORGUN bir konuşma yaptı. Diğer katılımcıların temsilcileri tarafından yapılan konuşmalardan sonra miting Bandista konseriyle sona erdi.      

 Genel Başkanımız Bedriye Yorgun’un Konuşma Metnidir.

 Merhaba Mücadele Arkadaşlarım,

 Merhaba sağlıkta yağmaya, talana, özelleştirmeye isyan eden sağlık emekçileri!

 Merhaba kadınlar, gençler, çocuklar!

 Merhaba kölelik yasalarına, işten çıkarmalara direnen işçi arkadaşlar! Sizleri selamlıyorum.

 Sizleri selamlıyorum örgütlenme ve hak aramanın neferleri!

Temel insan hakkı olan sağlık hakkı ticarileşti. Sağlıkta tıp tüccarları, sefalet işçileri ve müşteriler yaratıldı.

 Koruyucu sağlık hizmetleri rafa kaldırıldı, halkın sağlık hakkı paketlendi. Çokuluslu ilaç tekellerine, tıbbi cihaz üreticilerine, özel hastane patronlarına, tıp tüccarlarına armağan edildi.

 Sağlık emekçilerini, sözleşmeli, vekil, taşeron diye ayırdı. Hani eşit işe eşit ücret verecekti. Ücret farkını 25 kata kadar çıkardı. Eşitsizliği derinleştirdi. İş barışını bozdu.

 Halkın sağlık hakkına, emekçinin emeğine, örgütlenme hakkına, geleceğine el koyup, sermayeye teslim eden AKP Sağlıkta Dönüşüm yapıyorum dedi. Evet bir dönüşüm yaptı.

 İzmir Tepecik’te, İstanbul Göztepe’de, Ankara Zekai Tahir Burak’ta, Van’da, Diyarbakır’da ölen bebekler.

 Samsun’da, Bolu’da KKKA’dan ölen sağlık emekçileri.

Bursa hastane yangınında hayatını kaybeden hastaları. Kuş gribi, domuz gribi, aşı skandalları. Evet bir dönüşüm vardı. O da dünyadan, ahrete oldu. Beşeriden uhreviye oldu. Sağlıktan tasarruf ölüm getirdi.

 Ama bu kirli bir dönüşümdü. Şimdi hep birlikte sağlıkta gerçekleşen yıkıma dur diyeceğiz.

AKP iktidara geldiği günden bugüne bir konuda çok tutarlı davrandı. Küresel efendilerin müritliğini çok iyi yaptı. Meslek ve emek örgütlerini düşman ilan etti.

Eğitim hakkını tırpanladı, emekli maaşlarını her geçen gün eritti, küçük esnaf kepenk kapattı, çiftçi tarlasını ekemedi, ürününü satamadı.

Kadınlar yaşamın her alanında cins ayrımcılığına ve şiddete maruz kaldı. Genel Sağlık Sigortası Yasası’yla bütün yurttaşlar ilaçta, tetkikte sürekli katkı, katılım payı, ek vergiye tabi kılındı. Kadınlara eve, eşe, babaya bağımlılık reva görüldü.

Soframızda ekmeğimiz küçüldü, aşımızın tadı kaçtı, hak aradığımız, örgütlendiğimiz için işten atıldık. Kriz bahanesiyle kapı önüne konulduk. Kriz teğet geçmedi. Böğrümüze hançer gibi saplandı.

Doğal olmayan doğalgaz zamları, elektrik, su, telefon faturaları ile baş edemez hale geldik.

Bugün burada küresel efendilere ve müritlerine meydan okumaya geldik.

Bugün Kadıköy Meydanı’nda, sağlık emekçileri, onları ayırmak isteyenlere inat, insan sevgisi insanlık onuru, vicdani özü ve ekip ruhuyla, bütün sağlık kurumlarında sağlık hizmeti üretenhekimi, hemşiresi, ebesi, sağlık memuru, laborantı, teknisyeni, eczacısı, dişhekimi, sekreteri, hizmetlisiyle sermayenin saldırılarına ve temsilcilerine yanıt vermek için buradayız, yan yana, omuz omuzayız.

Ücretimizden, işgüvencemizden, geleceğimizden vazgeçmeyeceğizi haykırmak,

Sağlıkta yıkımı ve talanı durdurmak,

Herkese eşit, etkin ve parasız sağlık hakkı,

Örgütlenme ve sendikal haklarımıza yapılan saldırıları durdurmak,

Emekçileri kapitalizmin krizinden ve şerrinden korumak,

Herkes için özgürlük, adalet ve demokrasi istemek,

Irkçılığa, militarizme, şiddete ve savaşa karşı, aklın ve yüreğin sesi olmaya, barışı ve halkların kardeşliğini haykırmaya geldik.

Askeri harcamaları artıran, tezkerelere imza atanlara, savaş borazancılarına inat barışı savunmaya geldik.

Yıllardır onurun, mücadelenin, dayanışmanın, direnmenin türküsünü alanlarda, yollarda, işyerlerinde, kısacası ülkenin her köşesinde söyledik.

Sözümüz yasalardan önce, yasalar mücadelemizden sonra geldi. 12 Eylül faşist anayasasına rağmen, memur ve sendika kavramlarının aynı cümlede geçmediği günlerden, grevli-toplu sözleşmeli sendika talebinin toplumda meşrulaştığı günlere geldik. Nasıl ki mücadelemizle tarihe onurlu sayfalar eklediysek 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddet günüyle anılmakla bırakmayacağız.

Konfederasyonumuz KESK’le birlikte, yasal ve meşru hakkımızı kullanıp grev ve toplu sözleşme için 25 Kasım’da 1 günlük uyarı grevi yapacağız. Yine tarihe bir not düşeceğiz.

Grev ve toplu sözleşme demek, onurlu ve güvenli gelecek demektir. Parasız sağlık, parasız eğitim demektir. Demokratik çalışma ortamı, insanca yaşam ve barış demektir. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek demektir. Hepinizi grevi desteklemeye davet ediyoruz.

Siz sermaye dostu, halk düşmanı, emekçi düşmanı AKP Hükümeti ve Sayın Recep Akdağ IMF’ye memurluk yapma sevdanızdan vazgeçmeyedurun. Şunu çok iyi bilin emekçiler ve halk sizi affetmeyecek. Emeğine, alınterine sahip çıkacaktır.

Herkese sağlık, güvenli gelecek diyerek onurlu mücadelenizi selamlıyor, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerini, hak alma örgütü olan sendikamızda örgütlenmeye davet ediyorum.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]