Emek örgütlerinden  Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşatırma Hastanesi’nde görev yapan SES üyesi sürgünlere tepkiler devam ediyor. Bu kapsamda ÇHD üyeleri basın açıklamasıyla durumu protesto etmişlerdir.

 ÇHD Genel Başkanının Basın Açıklaması Metnidir.

SAĞLIKTA KADROLAŞMA ‘ÖLÜM’ GETİRİR!

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, son derece tehlikeli ve kabul edilemez kadrolaşma gelişmelerine sahne olmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üye, temsilci ve yöneticilerinin de içinde bulunduğu deneyimli personelin görev yerleri ve görevlerinde hiçbir makul gerekçe bulunmaksızın değişikliğe gitmek; sadece sendikal haklara ve örgütlü mücadeleye saldırı değil, halk sağlığı ve hasta hakları açısından da endişe verici bir tablodur.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Servisi Yoğun Bakım Ünitesi (ADS); SES Ankara Şube Yöneticisi ve işyeri temsilcisi Dr. Rıza ÖZBEK, sendika işyeri temsilcisi Dr. Ali POLAT, sendika üyesi Dr. Füsun AVCI ve sendika üyesi Dr. Ali Rıza ÖZHAN’ın sürgünleri ile boşaltılmıştır.

Sendikal faaliyeti ‘siyasetle’ karıştıran, hastanenin aynı zamanda bir işyeri olduğunun farkında bulunmayan idareciler, kadrolaşma hevesi ile gerçekleştirdikleri yapısal tahribatın sonuçlarını öngöremez durumdadır.

Sağlık sektöründe örgütlü emek mücadelesi sadece çalışanların değil hasta hakları ve halk sağlığının da en önemli güvencesidir. Sürgün ve kadrolaşma yapılan üniteleri gerçekte ayakta tutanlar, yıllarını mesleklerine, çalışma alanlarına ve hastalarına adamış deneyimli, örgütlü sağlık personeli ve hekimlerdir.

Kadrolaşmanın altında imzası bulunanlar, deneyimli personeli uzaklaştırarak büyük salgılarla, bebek ölümleriyle, hastane skandallarıyla mücadele edemememizin de sorumlularıdır.

Çağdaş Hukukçular Derneği, bu alanda yıllar süren onurlu ve büyük mücadelesini tanıdığı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın yanındadır. Sendikasızlaştırmaya, sürgüne, kadrolaşmaya göz yummayacağız. Birikimimiz, deneyimimiz ve dayanışma duygularımızla bu mücadeleye her türlü desteği vereceğimizi duyuruyoruz.

SAĞLIKTA KADROLAŞMA ÖLÜM GETİRİR!

SAĞLIKTA SENDİKASIZLAŞTIRMA ÖLÜM GETİRİR!

SES YALNIZ DEĞİLDİR

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkezi adına

                                                                                                                                                                   Selçuk KOZAĞAÇLI

   Avukat

                                                                                                                                                                      Genel Başkan

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]