Sağlık bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu işbirliği ile önlisans mezunu hemşire, sağlık memuru, ebe (2+2) ilesağlık eğitim enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında uzaktan eğitim yoluyla başlanılacaktır.

 
Başvurular 10 Ağustos-07 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı internet adresinden yapılacaktır.

 

Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgesi

  GENELGE

2009/ 48

 

Sağlık hizmetlerinde hastanın bakım standardını yükseltmek için, bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; Sağlık personelinin bilgi ve beceri birikiminin artmasında kaliteli eğitim önemlidir.

 

Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire, sağlık memuru ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması pek çok bakımdan önem arz etmektedir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yukarıda durumları belirtilen personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün değildir.

 

Bu nedenle, önlisans mezunu hemşire, sağlık memuru, ebe (2+2) ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı kapsamında Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak:

 

Ebelik Lisans Tamamlama Programı için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı için Erzurum Atatürk Üniversitesi,

Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı için Malatya İnönü Üniversitesi ile

Protokol imzalanmıştır.

 

Bu lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.

 

Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,

 

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,

 

Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.

 

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan eğitim şeklinde uygulanacaktır.

 

Ebelik ve hemşirelik lisans tamamlama programı 2 yıl olup, kayıt olunan tarihten itibaren en geç 4 yıl içerisinde; Sağlık eğitim lisans tamamlama programı 1 yıl olup en geç 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

Protokolün yükümlülüklerini düzenleyen 6. maddesi gereğince lisans tamamlama programlarına katılacaklar Bakanlığımızca tespit edilecektir.

 

Lisans tamamlama programlarına katılmak isteyen tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarda çalışan adaylar, kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurularını, 10 Ağustos – 07 Eylül 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaklardır. 2009–2010 öğretim yılı için başvuru yapamayan adaylar, 2010–2011 öğretim yılı için daha sonra duyurulacak kayıt takvimi içerisinde başvuru yapabilirler. Her iki öğretim yılı içerisinde belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

Adayların programa kesin kayıt için yerine getirmesi gereken işlemler, istenen belgeler ve kayıt tarihleri ayrıca duyurulacaktır. İliniz dâhilinde bulunan tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sağlık kuruluşlarına gerekli duyuruların yapılması hususunda,

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                 (İmza)
Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                 Bilgi:

A Planı                                                                                 Milli Eğitim Bakanlığı

                                                                                                              Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

                  

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]