AKP hükümeti “Sağlıkta Dönüşüm” adıyla halkın sağlık hakkını elinden almaya devam ediyor. Uyguladığı politikalarla sağlık bir hak olmaktan çıktı. Parayla alınır satılır bir meta haline geldi. Yaşanan kriz ortamı sağlık hizmetlerine erişimi iki kat zorlaştırıyor.

Sözde dönüşüm ya da sözde reformlarla koruyucu sağlık hizmetleri bitirilerek aile hekimliği adıyla muayenehanecilik geliştiriliyor. 2. ve 3.basamak sağlık hizmetlerinde hastaneleri ve vatandaşları sınıflara ayıran sağlık işletmeleri oluşturuluyor. Parça parça taşerona devredilen adı kamu olan içinde özelin cirit attığı hastanelerde tam gün yasası getiriliyor. Sağlığı; İMF ve DB Bankasının zincirlerine terk ederken hükümet, bir sağlık sisteminin olmazsa olmazı olan sevk zincirini bir türlü uygulamıyor. Böylece sağlık harcamaları dağ gibi artarken hizmet kalitesi geriliyor. Yoksullar, işi olmayanlar ya da işten atıldığı için SGK primini ödeyemeyenler kaderine terk ediliyor. Üniversiteye giremeyen kız çocukları iş bulmasa ya da işi olan biriyle evlenmese sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.           

Kamuda çalıştırılan 180 bin e yakın taşeron işçinin 110 bine yakını sağlıkta istihdam edilirken hastane enfeksiyonları ve bebek ölümlerinin önüne geçilemiyor. Bulaşıcı hastalıklar gittikçe yaygınlaşıyor.  

Sigara yasağı doğru bir karardır. Sigaranın bırakılması ile akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalıktan korunmak mümkündür. Ama işsizlik ve yoksulluğa bağlı sürekli artan tüberküloz vakalarının önüne nasıl geçilecek?

Sigara yasağını destekliyor ve AKP’nin Sağlık Bakanının yaptığı tek olumlu icraat olarak görüyoruz. Şimdi sayın Bakana soruyoruz sigara sağlığa zararlı da radyasyon yararlımıdır ki radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerini 5 saatten 7 saate çıkarıyorsunuz?

Sigara yasağı ile tütün tekellerini karşısına alan Sağlık Bakanlığını kutluyoruz. Ama aşıda, ilaçta ve tıbbi malzemede tamamen uluslar arası tekellere bağlı kalmayı bir türlü anlayamıyoruz.

Sigara yasağı sağlığa yararlıdır. Fakat Sağlıkta “dönüşüm” sağlığa zararlıdır. Sağlığı piyasalaştırma sağlığa zararlıdır. AKP hükümetine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sağlığa zararlı “dönüşüm” politikalarınızdan vazgeçin. Eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir kamusal bir sağlık sistemi mümkündür. Bu ülkenin kaynakları da buna ziyadesiyle yeterlidir. Yeter ki bunu isteyin. 17.07.2009                                                  

                                                                                                   MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]