Bugün, 28 Mayıs 2009 Perşembe günü, sabah 04.00 dolayından itibaren başta İzmir olmak üzere, Ankara, Van ve Manisa illerinde 36 KESK yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar içerisinde KESK Kadın sekreterimiz Songül MORSÜMBÜL, Eğitim Sen Kadın Sekreteri Gülçin İSBERT, KESK eski Genel Sekreteri Abdurrahman DAŞDEMİR, Eğitim Sen eski Kadın
Sekreteri Elif AKGÜL ve birçok şube yöneticisi arkadaşımız bulunmaktadır.
 
Gerek gözaltı gerekçesi ve gerekse de aramalar esnasında içine girilen tavırlar son dönemlerde Konfederasyonumuza dönük sistematik olarak geliştirilen politikanın daha da tırmandırıldığını göstermektedir. Aramalar esnasında arkadaşlarımızı teşhir ve rencide edici, peşinen suçlayıcı tutumlar gösterilmiş, evlerinde, işyerlerinde ne var ne yok el konulmuştur. Bu son gözaltı furyası faşizan bir uygulama olup KESK şahsında tüm demokratik muhalefet hedef alınmıştır. Gözaltı furyasının 1 Mayıs’tan sonraya denk gelmesi de tesadüf değildir. Gözaltılar başladığı andan itibaren Konfederasyonumuz açılmış, basın açıklaması yapılmış, ulusal ve uluslar arası girişimlerde bulunulmuştur. Yine birçok ilde basın açıklamaları yapılmış, çeşitli emek ve meslek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri dayanışma içerisinde olmuşlardır.
 
Aynı gün, Danışma Meclisimiz tek gündemle olağanüstü toplantıya çağrılmış, yapılan değerlendirmeler ardından çeşitli eylem ve etkinliklerin yapılması kararlaştırılmıştır. Buna göre: 1- 29 Mayıs 2009 Cuma günü saat 12.30’da kurum temsilcileri ile KESK Genel Merkezinde bir basın toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya sendikalarımızın genel başkanları ve MYK üyeleri, yine Ankara’dan isteyen üyelerimiz katılabilecektir. Konfederasyonumuzun fiili ve meşru mücadele ruhuna uygun faaliyetlerin örgütlenmesi saldırıları püskürtmenin ve mücadeleyi yükseltmenin en önemli yoludur. Bu temelde; 2- 29 Mayıs ve 30 Mayıs 2009 Cuma ve Cumartesi günlerinde tüm illerde kitlesel alan etkinlikleri ( meşaleli yürüyüş, oturma eylemi, yürüyüşler vb) gerçekleştirilecektir.3- 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü Ankara’da saat: 17.00 – 20.00 arasında “KESK ile Dayanışma Kürsüsü” kurulacaktır. Bu etkinliğe Ankara’daki tüm üyelerimizin kitlesel katılımının sağlanması önemlidir. Bu etkinliğimizi ziyaret edecek ve KESK ile dayanışma gösterecek kurumlar söz hakkı kullanabilecektir.4- 29 Mayıs 2009 tarihi Cuma gününden itibaren Konfederasyonumuzun koordinasyonu çerçevesinde sendika genel merkez yöneticilerimiz, İzmir şube yöneticilerimiz ve avukatlarımız katılımı ile gözaltı sürecinin izlenmesine yönelik bir komisyon kurulacaktır. 5- Gözaltına alınan sendika yöneticilerimizin ve üyelerimizin mahkemeye çıkarılacağı gün ve saatlerde İzmir Adliyesi önünde sendika genel merkez yöneticilerimizle birlikte kitlesel bekleme gerçekleştirilecektir. Bu etkinliğe İzmir kitlesinin ve tüm demokrasi ve emek güçlerinin en geniş katılımının sağlanması önemlidir.6- 1 Haziran 2009 Pazartesi günü itibariyle “KESK’e Dokunma” şiarı ile tüm illerde, büyük iş yerlerinin önünde, işyerlerindeki emekçilerin de katılımını sağlanarak basın açıklamaları yapılacaktır. 7- Konfederasyonumuz öncülüğünde, İzmir Şubeler Platformu ile de görüşülerek, İzmir’de kitlesel ve bölgesel bir eylemliliğin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışma başlatılacaktır.8- TİS’e ilişkin eylem ve etkinlik programımız çerçevesinde; 20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da Başbakanlığa yapacağımız yürüyüşümüzün çerçevesi genişletilecek, Ankara kitlesinin yoğun katılımının yanı sıra bölgesel bir eylemliliğe dönüştürülecektir.9- KESK Genel Merkezi bugün tüm gece açık tutulacaktır. KESK bu tür saldırı ve yönelimlerin yabancısı değildir ve nedeninin emek ve demokrasi mücadelesinin sindirilmesi, baskı altına alınması olduğunun bilincindedir. Örgütümüzün bu bilinçle fiili ve meşru mücadeleyi daha da yükselteceği inancıyla gereğini rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]