SSK’dan devrolan personelin fark tazminatının döner sermayeden mahsup edilmemesi ile ilgili Danıştay son noktayı koydu. Danıştay 11. Dairesi’nin 25.03.2008 gün ve 2007/171 esas, 2008/2862 karar sayılı kararı ile fark tazminatının döner sermayeden mahsup edileceği kararlaştırıldı. Nitekim Denizli İdare Mahkemesi’nin de belirtilen Danıştay kararına uygun olarak ret kararları bulunmaktadır. Sonuç olarak SSK’dan devrolan personelin hem fark tazminatını hem de döner sermayeyi birlikte almasını içeren hususta dava açmasının bir dayanağı bulunmamaktadır. Son günlerde Türk Sağlık-Sen sitesinde yayınlanan Bursa 1. İdare Mahkemesi kararı belirtilen Danıştay kararına aykırıdır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]