BASINA ve KAMUOYUNA,

     Değerli Basın Mensupları,    Değerli Arkadaşlar,

           Bugün burada SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrini içeren 5283 sayılı Kanunun 5. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen fark tazminatın bu ay ödenmemesi nedeniyle oluşan mesleğe göre 150 ile 600 TL arasında değişen hak kaybımız için,

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrini içeren 5283 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan SSK fark tazminatı ile maaşların birlikte ödenmesi gerekliliğinin, T.C. DANIŞTAY ONBiRİNCİ DAİRE’sinin 2008 tarihli,  2008/2354 karar nolu kararına rağmen ihlal edilmesine karşı bir araya geldik.

          Bu uygulamalar bir hak kaybıdır. SSK tazminatının bu ay için gasp edilmesidir.

Kısaca bu ay maaşlarımızın 150 ile 600 TL eksiltilmesidir. SSK devir yasasından doğan hakkın gasp edilmesidir. Zaten devir tarihinden bu yana yasaya aykırı olarak SSK tazminatımız yarıya düşürülerek eritildi.

 SSK’nın devri sırasında hak kaybı olmayacak, kimse mağdur edilmeyecek diyen başbakan, sağlık bakanı nerede?

  Bu uygulamanın 2006 Nisan ayında olduğu gibi yalnızca bizim hastanede olması, başka hastanelerde olmaması manidar değimlidir?

 Bize,  2006 Nisan ayında SSK tazminatı ile maaşların ayrı ödenmesi ile döner sermaye ile fark tazminatının geriye dönük mahsuplaşması uygulaması yapılırken de aynı sözler söylendi.

Biz Tepecik Eğt. Art. Hast. Olarak doğru yapıyoruz diğer hastaneler yanlış yapıyor denildi.

Ne oldu bizim hastanenin yanlış yaptığı, bizi mağdur ettiği Danıştay kararı ile kesinleşmedi mi?
Danıştay ‘a SES Sendikası Temsilcisi İsmail Karademirci ve İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner tarafından açılan dava, 2008/2354 karar no ile bizim lehimize sonuçlanmadı mı?

2008 Haziran ayında sil baştan Danıştay kararı ile eski uygulamaya dönüldü. Bunu biz şimdi olduğu gibi uygulama başlarken söyledik. Bize hep söylenen başka hastaneler yanlış yapıyor biz doğru yapıyoruz sözleri oldu.

Başka hastanelerin yanlış yapmadığı bizim yanlış yaptığımız ortaya çıktı. Aksine başka hastanelerin doğru yaptığı T.C.  MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün SAĞLIK BAKANLIĞINA’na 05.12.2008 *   18781 tarih sayı ile gönderdiği inceleme raporu konulu yazıda açıkça belirtiliyor. Bu yazı ve eki rapor 20.01.2009 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanemiz dahil olmak üzere bütün hastanelere gönderilmiş. Bu yazıdan ve rapordan da söz edilmiyor?

Hastane idaresi tarafından bize dayanak gösterilen yazı T.C MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2009  / 1324 tarih sayılı Muayene Katılım Payları konulu yazısıdır. Bu yazı açık ve net. Bu yazıda baştabipliğimizin bize hak kaybına uğratan, maaşlarımızı bu ay eksilterek mağdur eden uygulaması ile ilgisi yok.

Biz yüzlerce hastane çalışanı ve Sendika olarak üç gündür baştabipliğimizden şu soruların cevabını almaya çalışıyoruz?

          Danıştay kararı ortada iken neden bizim maaşlarımızdan ssk fark tazminatları kesildi?

          Neden bu uygulama yapılırken personele bilgi verilmedi. Biz maaşlarımızın kesildiğini bankamatikte mi öğrenmek durumundayız. Üç gündür çağrı yapmamıza karşın neden hala bize randevu verilmedi? Personele bilgilendirme toplantısı yapılmadı?       

          Diğer hastanelerde uygulanmayan personeli mağdur eden maaşla ilgili uygulamalar neden bizde uygulanıyor? Biz başka bir bakanlığa veya mevzuata mı tabiiyiz?

          Biz Tepecik Hastanesi çalışanları maaş ve ödemelerle ilgili her sorunumuzu mahkeme kanalı ile mi çözeceğiz?

Bu işyerinde yetkili sendika olarak ve tüm hastane çalışanları adına talebimiz açık.

Biz de diğer hastanelerde olduğu gibi maaşlarımızı ve ssk tazminatımızı birlikte almak istiyoruz.

Yapılan yanlışlığın düzeltilmesini, sorunlarımızı aile içinde çözülmesini istiyoruz.

Bu yanlışlık mahkemeden dönmemeli, biz sokağa çıkmadan çözülmeli.

Bu çözülebilir ve düzeltilebilir bir sorun. Baştabipliğimizden çözüm bekliyoruz.

Doğru bir uygulama yaptıklarını düşünüyorlarsa bunu personele konferans salonunda anlatmalarını bekliyoruz. Her konuda toplantı yapılırken günlerdir yüzlerce personelin toplanarak yaptığı çağrıya yanıt verilmemesini anlayamıyoruz.

Biz bir kez daha net olarak talebimizi iletiyoruz. Uyarılarımızı dikkate almayarak maaşlarda kaybettiğiniz düzeltme şansını döner sermaye ödemelerinde yapabilirsiniz.

SES Sendikası olarak bu sorun çözülünceye kadar sorunun takipçisi olacağız. Demokratik ve meşru tepkimizi her alanda sürdüreceğiz. En kısa sürede tekrar hukuksal girişimlerde bulunacağız.

Baştabiplikten çözüm beklentimizi bir kez daha iletiyor tüm arkadaşlarımıza katkı ve katılımı için teşekkür ediyoruz.                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                      SES İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]