BASINA VE KAMUOYUNA

Ekonomik kriz derinleştikçe, işten çıkarmalar ve dolayısıyla sosyal güvencesi olmayanlar hızla artıyor.

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası ile prim ödemenin yanı sıra muayene, katkı, katılım payları can yakıyor.

Siyasi iktidar kriz nedeni ile yaşanacak daha yıkıcı sonuçları öngörerek acil önlemler almak yerine  “paran kadar sağlık” anlayışında ısrar ediyor.

Hastaneler işletmeye-ticarethaneye- hastalar müşteriye, sağlık emekçileri taşeron işçisine dönüştürülüyor.

Sağlık hizmetine erişemeyenlerin şiddeti sağlık emekçilerini vuruyor.

Sağlık emekçileri uzun mesai saatlerine, angaryaya mahkum ediliyor.

Emekliliğe yansıyan temel ücretler düşük tutuluyor.

Taşeron işçileri 40 yaşını geçti diye işten atılıyor.

Yerel seçimlerden sonra tablonun daha da ağırlaşacağını bilmek için kâhin olmak gerekmiyor. Hem sağlık hizmeti alanları hem de sağlık emekçilerini daha ağır sorunlar bekliyor.

Bizler de tüm sağlık emekçileri olarak bu olumsuz tabloya dur demek ve tersine çevirmek için;

12 Mart 2009 Perşembe günü 08.00–10.00 saatleri arasında

bütün sağlık kurumlarında acil servislerin önünde toplanarak görüşlerimizi, taleplerimizi hastalarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız. 10 Mart 2009

 

                                                                                                                          SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]