İstanbul Üniversitesinde devam eden döner sermaye adaletsizliğine karşı emekçilerin eylemleri sürüyor. İstanbul Tıp Fakültesinde üç gün olarak belirlenen iş bırakma eylemi, sabah 8.00–10.00 saatleri arası iş bırakarak hastane içinde yürüyüşlerle devam ettirilmekte.

SES Aksaray şubemizin işyeri temsilcileri ile birlikte Rektörlükten ısrarla randevu talep etmesine rağmen Rektörlük suskunluğunu devam ettirmektedir.

 

Döner sermaye adil dağıtılana kadar devam edecek olan eylemlerle ilgili olarak emekçiler, 19 Kasım 2008 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde yarım gün iş bırakarak Beyazıt’taki Rektörlüğe yürüyüş kararı aldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]