Kırkayak Parkında saat 12.30 da toplanıp düzenli kortejler halinde eski adliye önüne yürünerek DİSK, TÜMTİS ve kitle örgütleriyle beraber basın açıklaması ve 29 Kasım eylemine çağrı yapıldı. Basın açıklamasını DİSK bölge başkanı Nihat Bencan okudu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]