SAYI: 202-2008/1488                                                                                                       15 Ekim 2008

KONU: Basın Açıklaması ve Faks Protestosu  

 

ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

               

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı yazısı ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelden yemek ücreti alınmaya başlanmıştı.

Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmede bu uygulamaya itiraz edeceğini ve uygulatmayacağını söylemişti. Ancak Genel Merkezimize ulaşan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde de bu uygulama başlatılmış durumdadır.

Şube / Temsilciliklerimizin bu duruma sessiz kalmaması ve olayı protesto etmesi gerekmektedir. Bu nedenle ekteki faks protesto metninin Şube / Temsilciliğin belirleyeceği 20 – 24 Ekim 2008 tarihleri arasında uygun bir günde yapılacak olan basın açıklamasının akabinde Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

                Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

 

M. Sıddık AKIN                                                    Bedriye YORGUN

Genel Örgütlenme Sekreteri                           Genel Başkan

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Faks No: (0312) 431 48 79

Maliye Bakanlığı Faks No: (0312) 425 00 58

MALİYE BAKANLIĞI’NA

    ANKARA

 

Bakanlığınıza bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı Bakanlıklara, Valiliklere ve Rektörlüklere gönderilen genel yazı ile Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliğine dayanılarak yataklı tedavi kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti ödemeleri istenmektedir.

                Oysa anılan Yönetmeliğin 6. maddesinde; “ hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servisinden faydalanırlar” denmektedir. Ayrıca Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. Bu hükümler nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında görev yapanlar ücretsiz yemek hakkından yararlanmaktadır.

                Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelden yemek ücreti alınmamaktaydı. Bu genel yazı ile yemek katkı payı alınmaya başlanmış olup, yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personele aylık 15,84.-YTL ile 57,20.-YTL arasında ek bir külfet getirilmiştir. Bu kurumlarda çalışan personele verilen 2008 yılı maaş zammı, yemek katkı parası ile geri alınmıştır. Böylece Anayasanın 5. maddesine açıkça aykırı davranılmıştır.

Genelgede belirtilen tarihe kadar yararlandığımız ücretsiz yemek hakkımızı ortadan kaldıran Maliye Bakanlığının bu uygulamasını protesto ediyor, genel yazının geri çekilmesini talep ediyoruz. 

 

 

……………………… ŞUBE / TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

                                         ANKARA

 

Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı Bakanlıklara, Valiliklere ve Rektörlüklere gönderilen genel yazı ile Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliğine dayanılarak yataklı tedavi kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti ödemeleri istenmektedir.

                Oysa anılan Yönetmeliğin 6. maddesinde; “ hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servisinden faydalanırlar” denmektedir. Ayrıca Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. Bu hükümler nedeniyle yataklı tedavi kurumlarında görev yapanlar ücretsiz yemek hakkından yararlanmaktadır.

                Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelden yemek ücreti alınmamaktaydı. Nitekim Sayın Sağlık Bakanı bu uygulamanın doğru olmadığını, buna itiraz edeceğini belirtmiş olmasına rağmen, uygulama Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde de hayata geçirilmiştir. Bu genel yazı ile yemek katkı payı alınmaya başlanmış olup, yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personele aylık 15,84.-YTL ile 57,20.-YTL arasında ek bir külfet getirilmiştir. Bu kurumlarda çalışan personele verilen 2008 yılı maaş zammı, yemek katkı parası ile geri alınmıştır. Böylece Anayasanın 5. maddesine açıkça aykırı davranılmıştır.

Bugüne kadar yararlandığımız ücretsiz yemek hakkımızı ortadan kaldıran Maliye Bakanlığının bu uygulamasını ve Bakanlığınızın sorunu çözmemesini protesto ediyor, genel yazının geri çekilmesini talep ediyoruz. 

 

……………………… ŞUBE / TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULU


 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]