Türkiye’nin dört bir yanında sağlık emekçileri güvenceli iş için eylemde

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık emekçilerinin taşeron çalıştırmaya karşı gerçekleştirdiği “İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz “eylemleri farklı kentlerde sürüyor. Önceki gün Antalya, dün Bursa’da bugün de Adana’da sağlık emekçileri eylemdeydi.

Adana

SES Adana Şubesi, Adana’da Dev Sağlık İş VE Adana Tabip Odası   tarafından örgütlenen “İnsan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz” eylemi bugün 12.30’da Hastaneler Kavşağı’ndan Çukurova Devlet Hastanesi önüne yapılan bir yürüyüşle gerçekleşti

Yürüyüş boyunca “Sağlıkta Taşeron Ölüm Demektir, Taşeronu Sağlıktan Süpüreceğiz, AKP Sağlığa Zararlıdır” sloganları atıldı. Sağlık emekçileri dövizlerle ve taleplerini içeren pankartlarla eyleme katıldı.

Eylemi örgütleyen kurumlar adına ortak basın açıklamasını Dev Sağlık İş Bölge Temsilcisi Mustafa Hotlar yaptı. Hotlar açılamasındada: “Milyonların insanca koşullarda yaşamak ve çalışmak istediğine” değindi. “Taşeron çalıştırmanın emek sömürüsünde yeni bir yöntem olduğuna” dikkat çekti. “Balcalı Hastanesi ve Kamu Hastanelerinde aynı işi yapan sağlık çalışanlarının bir kısmının memur statüsünde çalıştığını, bir kısmının da taşeron şirkette temizlik personeli statüsünde, ama hasta bakıcı, tıbbi sekreter, teknisyen olarak asgari ücretle ve iş güvencesiz çalıştırıldığını” hatırlattı. Sağlık emekçileri olarak sağlık iş kolunda taşeron çalıştırmaya son verilmesini istediklerini açıkladı, güvenceli iş taleplerini yineledi.

Yaklaşık beş yüz sağlık emekçisinin katıldığı eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.

Bursa
Bursa Uludağ Tıp Fakültesi’nde çalışan sağlık emekçileri insanca yaşam ve güvenceli iş taleplerini dile getiren bir eylem gerçekleştirdiler.

Bursa Tabip Odası, SES Bursa Şubesi ve Dev Sağlık İş tarafından dün Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Poliklinikler Ana Kapısı önünde bir basın açıklaması yapıldı. İki yüzü aşkın sağlık emekçisi sağlıkta taşeron uygulamasını ve farklı statülerde çalıştırmayı protesto etti.

Sağlık emekçileri adına yapılan açıklamada: ; İnsanların doğrudan ticarete konu bir metaya dönüştürülmek istendiği, fabrikalarda başlayan taşeronlaştırma sürecinin artık kamusal hizmet sektöründe de hayata geçtiği belirtildi. Emekçiler sağlıkta taşeron çalıştırmayı kabul edilemez olarak niteledi. “Bursa sağlık emek ve meslek örgütleri olarak eşit işe eşit ücretiçin; herkese eşit, kamusal, nitelikli sağlık hizmeti için; güvenceli iş güvenceli gelecek için; sağlık hakkımıza sahip çıkmak için; insanca yaşam için; taşeron çalıştırılmaya son verilsin” denildi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Dev Sağlık İş Başkanı Arzu Çerkezoğlu’da bir açıklama yaparak sendika olarak ülke çapında taşeron çalıştırmaya karşı örgütlenme çağrısı yaptı.

Sendika.org – 23 EKİM 2008

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]