Kamu Personeline En Az Pay Ayrılan Ülkeyiz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK-AR) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Gayri Safi Milli Hâsılasından kamu personeline en az pay ayıran ülke.KESK-AR tarafından Eurostat tarafından yayınlanan Avrupa Birliği Ekonomik ve Finansal Göstergeleri ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Orta Vadeli Mali Plan 2008-2010 verileri üzerinden hazırlanan araştırmaya göre, Türkiye, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)’dan kamu personeline az payı veren ülke durumunda. Avrupa- 27 ülkeleri için kamu personel giderlerinin GSMH içindeki payı 2008 yılı için yüzde 10,7 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 6,6 oranındadır. Yani Avrupa-27 ülkeleri için GSMH içinde kamu çalışanlarına ayrılan pay, Türkiye’dekinden yüzde 62 daha fazladır.

MALTA’DA KAMU PERSONELİNE AYRILAN PAY, TÜRKİYE’NİN 2 KATI

Araştırmanın bulgularına göre, kamu çalışanlarına ekonomiden en büyük pay ayıran ülke Danimarka. Danimarka’nın ayırdığı pay yüzde 16,8’i bulurken, bu oran Türkiye’de ki payın 2,5 katından fazla. Danimarka’yı yüzde 15 ile İsveç takip ediyor. Türkiye’nin ayırdığı payın iki katından fazla pay ayıran diğer ülkeler ve oranları ise sırasıyla, Kıbrıs Rum Kesimi yüzde 14,4, Malta 13,2.

Kamu çalışanlarına diğer ülkelerin ayırdığı pay ve Türkiye’de ayrılan paya oranla fazlaları ise sırası ile şöyle: Finlandiya  ve  Fransa 12,9, yüzde 93 fazla; Portekiz 12,8, yüzde 94 fazla; Belçika 11,9, yüzde 80 fazla; Letonya 11,8, yüzde 79 fazla; Macaristan 11,3, yüzde 71 fazla; İngiltere ve Yunanistan 11,1, yüzde 68 fazla. Diğer Avrupa Ülkelerinin personele ayırdıkları paylar yüzde 6,7 ile yüzde 10,8 arasında değişiyor.

KAMU ÇALIŞANININ PAYI DAHA DA AZALIYOR

Türkiye kamu çalışanlarına milli gelirden en az payı ayıran ülke olmasına rağmen Orta Vadeli Mali Plana bakıldığında 2009 ve 2010 yıllarında Kamu emekçilerinin GSMH’dan aldığı pay daha da aşağı çekilecek. Orta Vadeli Mali plana göre personel giderlerinin GSMH’daki payı 2009 ve 2010 yıllarında yüzde 6,3 düzeyine çekilecek.

SAMİ EVREN: 2009 BÜTÇESİNE TARAF OLACAĞIZ!

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan KESK Genel Başkanı Sami EVREN, kamu hizmetlerinin asli unsuru olan kamu emekçilerinin ekonomiden yeterli pay aktarılmayarak emeğiyle geçinenlerin yoksullaşmasına neden olunduğunu ileri sürdü. Evren açıklamasında, Bütçe’de faiz ödemelerine harcanan payın kamu emekçilerine ayrılan paydan daha yüksek olmasının AKP hükümetinin ekonomik tercihini ortaya koyduğunu söyledi. Evren “AKP hükümeti iktidara geldiği günden bu ya emeğiyle geçinenlerden yana değil, sermaye kesimlerinden yana bir ekonomik politika izlemiştir. Bu politikaların ülkeyi getirdiği nokta bir kez daha kriz olmuştur. AKP’nin bir kez daha krizin faturasını emekçilerin sırtına yüklemesine izin vermeyeceğiz. 2009 bütçesine tüm emekçilerle birlikte taraf olacağız ve emekçilerden ve yoksullardan yana sosyal bir bütçenin hazırlanması için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÜLKELER-2008

PERSONEL GİDERLERİ/

GSMH ORANI (YÜZDE)

TÜRKİYE’YE ORANI

TÜRKİYE

6,6

1

Slovakya

6,7

1,04

Almanya

7

1,06

Lüksemburg

7,3

1,11

Çek Cumhuriyeti

7,4

1,12

Bulgaristan

8,9

1,35

Avusturya

9

1,36

Hollanda

9,2

1,39

Polonya

9,2

1,39

Estonya

9,5

1,44

İrlanda

9,8

1,48

Litvanya

10

1,52

Romanya

10,1

1,53

İspanya

10,3

1,56

İtalya

10,7

1,62

Avrupa-27

10,7

1,62

Slovenya

10,8

1,64

Yunanistan

11,1

1,68

İngiltere

11,1

1,68

Macaristan

11,3

1,71

Letonya

11,8

1,79

Belçika

11,9

1,80

Portekiz

12,8

1,94

Fransa

12,9

1,95

Finlandiya

12,9

1,95

Malta

13,2

2,00

Kıbrıs

14,4

2,18

İsveç

15

2,27

Danimarka

16,8

2,55

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]