Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı’nın Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’ne göre reçeteye yazılan ilaçların en fazla 90 günlük doza kadar yazılması halinde bedeli karşılanacak. Ödemeler, uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi ve bu reçetelerin Sağlık Bakanlığı’nca onaylanması koşuluyla sözleşmeli eczanelerden şahıslara düzenlenecek faturalara göre yapılacak. Tebliğdeki diğer bazı düzenlemeler şöyle:

• Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlere Harcırah Kanunu’na göre yol masrafı ve gündelik ödenecek.

• Resmi sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri için “Diş Tedavileri Fiyat Listesi” uygulanacak. Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan yapılan başvurularda tedavi gideri ödenmeyecek.

• Yüzde 40 ve üzerinde özürlü kişiler, diş tedavileri için özürlülük durumunu belgelendirmek suretiyle, tüm sağlık kuruluşlarına veya serbest diş hekimliklerine doğrudan başvurabilecek.

• Yurtiçinde veya yurtdışında organın bulunması halinde getirilmesi için kullanılacak mutat vasıta ile ilgili nakliye/transfer masrafları hastanın kurumunca karşılanacak.

• Akraba dışı kemik iliği vericisinin yurtiçinde bulunması halinde “yurtiçi kemik iliği temini” bedeli kemik iliği doku bilgi bankasına fatura karşılığı fatura bedelini ve üst sınırları aşmamak üzere ödenecek.

• Grip aşısı bedeli 65 yaş ve üzerindeki kişilere, astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklara yılda bir kez ödenecek.

• Hepatit A aşısı bedeli, Hepatit A seronegatif olan 1 yaş üzeri çocuklarda ve erişkinlerde; kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alanlarda hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde en fazla yılda iki kez ödenecek.

Cumhuriyet  24 Ekim 2008 –  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]