TTB yenidoğan ünitesinde gerçekleşen bebek ölümleriyle ilgili hazırladığı raporu kamuoyuna açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşanan bebek ölümlerinin, personel ve altyapı yetersizliğinden hemşire eğitiminin sorunlarına, koruyucu hizmetlerin tasfiyesinden bizzat Başbakanın imzası ile yayınlanan genelgeye kadar birçok etkenden kaynaklandığını ortaya koydu.
TTB, bebek ölümleriyle gündeme gelen Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ile ilgili hazırladığı raporu, dün TTB Genel Merkezinde basın toplantısıyla açıkladı.
Raporu açıklayan Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gülriz Ersöz, söz konusu hastanede temmuz ayında 1840 doğum meydana geldiğini, bu doğumlarda dünyaya gelen bebeklerin yüzde 27.4’ünün üniteye yatırıldığını, oysa bu oranın normalde yüzde 10 olması gerektiğini söyledi.
Yatan 500 bebeğin 333’ünün 2 bin 500 gramdan ağır bebekler olduğunu aktaran Ersöz, normal şartlarda yenidoğan ünitelerinde 1500 gramın altındaki bebeklerin yoğunlukta olmasının beklendiğini bildirdi. Bu yatış oranlarının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Ersöz, 120 yatak kapasiteli ünitede gereğinden fazla yatış yapıldığını tespit ettiklerini ifade etti.
Ersöz, hastanede 4-5 adet enfeksiyon izolasyon biriminin oluşturulması gerektiğini belirterek, yenidoğan ünitelerinde toplam 4 neonatoloğun görevlendirilmesini, hasta ve hemşire sayısı arasındaki orantının gece ve gündüz saatlerinde sabit tutulmasını ve nöbet saatlerinde yeterli sayıda çocuk hastalıkları uzmanının görev başında tutulmasını önerdi.
Hastanede Neonatoloji yan dal eğitim hizmeti sunacak uzman sayısının yetersiz kaldığının hem TBB’nin, hem de Sağlık Bakanlığının raporunda görüldüğüne dikkat çeken Ersöz, Türkiye’de nitelikli yenidoğan hizmetinin sunulabilmesi için yeterli sayıda yenidoğan uzmanı eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Ersöz, kamu hastanelerinde uygulanan performansa dayalı hekim ücretlendirme sisteminin kuramsal olarak yatış endikasyonları, tanı ve tedavi girişimlerine ilişkin kararlar verilirken hasta yararına odaklanamama riski taşıdığını söyledi.
Hiçbir hasta geri çevrilmedi (!)
Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Hatice Uçak da bu tip olayların hemşire sayısının azlığına bağlanmasını eleştirerek, Türkiye’de yeterli hemşirenin bulunduğunu, ancak uzmanlıkları dışında işlerle de uğraşmak zorunda bırakıldıkları için sayının yetersiz gözüktüğünü dile getirdi. Neonatoloji uzmanlığının bir yoğun bakım hemşireliği olduğunu, yüksek lisans diploması ya da en azından ön lisans, sertifika sahibi hemşireler tarafından yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Uçak, Hemşirelik Yasası’ndaki hükümlerin Sağlık Bakanlığınca bir an önce uygulanmasını istedi.
TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu ise Başbakanın “Hastaneye başvuran hiçbir hasta geri çevrilmeyecek” genelgesinin Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesindeki sorunlara yol açan sebeplerden biri olduğuna dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinin altyapı, donanım ve personel koşulları değerlendirilerek planlanması gerektiğini kaydeden Bilaloğlu, sık gebelik, doğum öncesi bakım alamama, düşük sosyoekonomik düzey gibi Türkiye’nin önde gelen sorunlarından olan geçim sıkıntısı ve işsizlikle ilişkili konulara çözümler üretilmeden, sağlık alanında yapılacaklarla sağlıklı bebek doğumunu sağlamanın mümkün olmadığını vurguladı. 9eylul2008/EVRENSEL)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]