Genel Başkanımız Bebek Ölümlerini Çalışanlarla Birlikte Değerlendirdi.

Facebook
Twitter
WhatsApp


İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan bebek ölümlerini yerinde incelemek, sağlık çalışanları ile dayanışma duygularını iletmek üzere SES Genel Başkanı Bedriye YORGUN 24 Eylül Çarşamba günü hastanemize geldi.

Genel Başkanımız,  bileşenleri içerisinde şubemizin de bulunduğu “Herkese Sağlık,  Güvenlik Gelecek Platformu ” tarafından İzmir’de düzenlenen eyleme katıldıktan sonra, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte sendika temsilcilik odamızı ziyaret etti. Burada temsilci ve üyelerimizle bilgi alış-verişinde bulunularak, süreç değerlendirildi. Genel Başkanımız “Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ” deneyimini aktardı, hükümetin sağlık politikası ve sağlıkta dönüşüm programı ile ortaya çıkan sağlık sorunları üzerinde durdu. Sendikamızın koruyucu sağlık hizmetini önceleyen, sağlıktaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, herkesin sağlık hizmetine kolayca ulaşabileceği, nitelikli, eşit, finansmanının vergilerden karşılandığı sağlık hizmeti bakış açısını kısaca sundu. Şube ve işyeri ile Pazar akşamından bu yana sürekli görüşüldüğünü, karşılıklı paylaşımın sürdüğünü söyledi.İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İşyeri Temsilcileri, hastanede yaşanan olayın çok üzücü olduğunu, bu bölümde çalışan arkadaşlarımızın çok özverili ve özenli çalışan, kamusal sağlık hizmetini önceleyen arkadaşlar olduğunu aktardılar. Burada sağlık çalışanlarından kaynaklı bir eksiklik ve hata olmadığı kanaatlerini aktararak,  “Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz” dediler.

Hastanede sürecin açık işlediğini, bilgi alma sorunu olmadığını belirttiler. Bu toplantıda, özellikle genel merkezin işyeri karar ve görüşlerine saygılı davranmasını ve dikkate almasını çok önemsediklerini belirttiler. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde SES ve muhalefet hareketinin çok dinamik ve canlı olduğunu, SES in 660 dolayında üyesi ile bu hastanede belirleyici güç olduğunu aktardılar. İşyeri Temsilciliğinin olayı öğrendikten hemen sonra, pazartesi sabah saat:08.30’da 6-7 temsilci ile harekete geçtiğini, prematüre servisinde çalışan arkadaşlarımızın ziyaret edildiği ve bu ziyaretlere her gün devam edildiği aktarıldı. Başta servis çalışanları olmak üzere, klinik şefi ve sorumlu hekim ile görüşüldüğünü, dayanışma duygularının aktarıldığını söylediler.Baştabiplik ve Enfeksiyon Komitesi ile görüşülerek, bilgi alışverişinde bulunulduğunu açıkladılar. İşyerinde temsilcilerle her öğlen değerlendirme toplantısının yapıldığı, Pazartesi öğle arası yapılan toplantıya 40 temsilci ve üyenin katıldığı, kararların bu çerçevede alındığı açıklandı.

Yaşananların, bu süreçte sağlık çalışanları ve toplum sağlığı açısından takip edilmesi, sağlık çalışanlarına yönelebilecek haksız saldırılar karşısında örgütlü bir karşı çıkışın sağlanması, olayın açık bir şekilde araştırılması, sonuçların toplum sağlığı açısından değerlendirilmesi, toplum sağlığını tehdit eden durumların kamuoyu ile paylaşılması kararı alındığını, olay netleşmeden kamuoyuna açıklama yapmanın yanlış anlaşılmaya neden olacağı, işyeri temsilciliği tarafından genel başkana aktarıldı. Bilginin gizlenemeyeceği, olayın tüm çıplaklığı ile açığa çıkması durumunda, bu sonuçlar üzerinden bir değerlendirme ve açıklama yapmanın yararlı olacağı belirtildi. Bilgi gizleme ve sağlık çalışanlarına tehdit durumunda hemen tepki gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Yapılan toplantıda, temsilcilerimiz olaya bir hastane yerine sistem sorunu olarak bakmanın yararlı olacağını belirttiler.

Bu çerçevede, taşeron vb. parçalı çalışma anlayışı, gebe ve çocuk takibini içeren koruyucu sağlık hizmetlerinin terkedilmesi, çoğul gebelik ve tüp bebek uygulamaları, immatür doğan  bebek sayısındaki artış, bu alanda yaşanan uzman ve personel açığı, prematüre servislerinin yetersizliği ve eşitsiz dağılımı, döner sermaye ve TCK’dan kaynaklı riskli ve düşük ücretli hastaların kabul edilmemesi  vb. sorunlar üzerinde duruldu.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürecin Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nden farklı işlemesi, hastane prematüre servisinin alt yapı ve personel açısından Türkiye standartlarının üzerinde olduğu vurgulandı. Çalışanların insan ve hasta merkezli olması bilgisi genel başkana verildi. 

Genel Başkan ve Şube Yönetim Kurulu’nun da katılımı ile İşyeri Temsilcilik Odası’nda yaklaşık 20 kişinin katılımı ile yapılan değerlendirme toplantısının ardından Klinik Şefi Işın Hanım ve Nejat Bey ziyaret edildi. Buradan birlikte Prematüre Servisine gidildi. Genel Başkanımız, bu ziyaretlerde arkadaşlarımıza olan güven duygularını ilerek, dayanışma mesajı verdi: “Her zaman sizlerin yanınızdayız, sizlere güveniyoruz. Size yönelik en ufak olumsuz gelişme karşısında sendika olarak yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi. Bu ziyaretten sonra Baştabip Prof Dr. O.Gazi Yiğitbaşı ziyaret edilerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu ziyaretler çok yerinde ve yararlı oldu. Özellikle prematüre servisinde 15-20 arkadaşla ayakta yaptığımız görüşme ve arkadaşlarımızın o andaki duygu durumu görülmeye değerdi.Genel Başkanımız, 25 Eylül günü Ege Üniversitesi ziyaretinden sonra tekrar hastaneye gelerek, İşyeri Temsilciliği olarak konferans salonunda düzenlediğimiz işyeri toplantısına katıldı. Toplantıya şube başkanımız ile birlikte hastane çalışanlarından yaklaşık 80 kişi katıldı. Genel başkanımız burada sendikamızın görüşlerini ve hastane izlenimlerini aktardı. Ardından şube başkanımız konuştu. Toplantı arkadaşlarımızın soru ve görüşlerini sunması ile bitirildi.Toplantı sonrası Genel Başkanla birlikte Başhemşire ziyaret edildi. Ardından da Süt Çocuğu Servisi ziyaret edildi.İşyerimizde genel başkanın ziyareti çok olumlu ve yerinde karşılandı. Genel Başkana yaklaşımı ve ziyareti için teşekkür ediyoruz. 

                                                                                                                                    Mevlüt ÜLGEN – İzmir

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]