ŞİRKET İŞÇİLERİNİN SENDİKALAŞMASINA SAYGI DUYULSUN, ATILAN İŞÇİLER GERİ ALINSIN

 

Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde Avrupa Grubu Seven Ortaklığı Şirketinde çalışırken Belediye-İş sendikasına üye olan temizlik işçileri yetkiyi alarak toplu sözleşme görüşmelerine başladılar.

Toplu sözleşme bitmeden İstanbul üniversitesi temizlik ihalesi Çağ limitet şirketinde kaldı. Şirket, işçilere mevcut iş yasasına da aykırı olan;  işverene, işçiden il dışında çalışma istediğinde kabul etmeyen işçiyi tazminatsız işten atma, ücretsiz fazla mesai yaptırma, keyfi nedenlerle işten atma yetkisi veren,  yıllardır hastanelerde çalışan işçinin kıdem-ihbar tazminatı hakkını ve sendikasını yok sayan bireysel sözleşme imzalamaları istendi. Yıllardır, hastanelerde çalışan temizlik işçilerinden; 55 yaşını geçen, ilkokul diploması olmayan ve yasa dışı bireysel sözleşmeyi imzalamaya karşı çıkan işçilere işbaşı yaptırılmadı.  İstanbul Tıp Fakültesi’nde 80 işçi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 4 kişi işten atıldı. Bir aydır Çapa Tıp Fakültesi bahçesinde direnişlerini sürdüren işçiler, işlerini geri istiyorlar, sendika haklarının ve yasal haklarının tanınmasını istiyorlar. Bu uygulama karşısında, işçilerin asıl işvereni olarak sorumlu olan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Fakülte Yönetimleri sessiz kalarak, yasadışı tutuma göz yumuyor. İstanbul Üniversitesinde örgütlü sendikalar ve İstanbul Tabip Odası ortak basın açıklamasıyla atılan işçilerin geri alınması konusunda her türlü desteğin verileceğini, direnişteki işçilerin yalnız olmadığını, atılan işçiler geri alınana kadar bu birlikteliğin devam edeceğini söylediler.

 

SES Aksaray Şubesi

İstanbul Tabip Odası

Dev Sağlık-İş

Tezkoop-İş 2 No’lu Şube

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]