Sağlık Bakanlığı’nda Radyolojide 5 Saat Kararının Uygulanması

Facebook
Twitter
WhatsApp

          Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurumlara gönderdiği 07.08.2008 tarihli yazısı ile sendikamızın Danıştay’a açtığı dava sonucu verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasını istemiştir.

Yazı sonrası Danıştay kararı gereği, radyoloji çalışanlarının günlük çalışma süreleri 5 saat olarak düzenlenecektir. 

 

Yazı için tıklayınız >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]