16 Ağustos 2008 tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 375 sayılı KYK’nın Ek 3. maddesi uyarınca (Ek Ödeme Alamayan Kamu görevlileri için) yapılacak ek ödemeye ilişkin esaslar ve oranlar belirlenmiştir.

            Bakanlar Kurulunun bu kararı 375 sayılık KHK’nın 5793 sayılı kanunla değişik ek 3. maddesi uyarınca çıkarılmıştır. 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi uyarınca her ne ad altında olursa olsun, ek ödeme almayan kamu görevlilerine ek ödeme verilmesi öngörülmüştür.

209 sayılı kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda döner sermayeden ek ödeme alan personel ile üniversite hastaneleri dahil farklı kurumlarda döner sermaye alan personel bu kararname ile doğrudan doğruya ilişkilendirilmemektedir. Şu anda döner sermaye alanlar, 375 sayılı KHK ek 3. maddesi uyarınca, bütçe yılı toplamında aldığı döner sermaye, Bakanlar Kurulu kararı ile verilmesi öngörülen ek ödemeden düşük olduğu takdirde aradaki fark yılsonunda kendisine ödenecektir.

“Örnek: Sağlık Ocağında çalışan bir hemşire 2008 yılı toplamında ayda 200 YTL’den toplam 2400 YTL döner sermaye alacak olsun.

2008 yılının ilk 6 ayında aylık 113 YTL’den ek ödeme toplamı 678 YTL

Temmuz ayı için ek ödeme 136 YTL,

 Kalan 5 ay için aylık 283 YTL’den ek ödeme toplamı 1415 YTL

Genel toplamda 2229 YTL ek ödeme alabilecek idi.

Bu durumda Döner sermayeden aldığı tutar Ek ödemeden daha fazla olacağından, ek ödeme alması söz konusu olmayacaktır.”

 

Ek Ödeme kararı ile halen kamuda görev yapan yaklaşık 22.000 4/C’li ile vekil ebe ve hemşirelere de ek ödeme verilmeyerek Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi bir kez daha çiğnenmiştir.

 

SHÇEK personeli ile ilgili olarak daha önceki denge tazminatındaki düzenleme ek ödeme için de geçerlidir. Yani;

1- SHÇEK’teki öğretmenler ek ders ile birlikte ek ödeme alacaklardır.

2- Öğretmenler dışında ek ders ücreti alan personel ek ödeme alamayacaktır. Ancak ek ödemenin altında ek ders alanlara yılsonunda fark ödenecektir. (Bu konuda daha önce açtığımız dava reddedildi, itiraz ettik itiraza da red geldi. Yeni düzenleme ile ilgili de yargıya başvurulacaktır.)

3- Döner sermayeden alanlara bu kararnamedeki ek ödeme verilmeyecektir. Bu durumda olanlara da fark oluşursa yılsonunda fark verilecektir.

3-  Kadro karşılığı sözleşmeli personele ek ödeme verilmeyecektir.

4- Bunların dışındaki personele kararnamede belirtilen kadro unvanına göre ek ödeme verilecektir.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]