Bilindiği gibi vekil olarak görev yapan ebe ve hemşirelere döner sermayeden ek ödeme verilmemektedir. Hukuka aykırı bu durumun giderilmesi için vekil hemşire olan Nala Yıldız üzerinden açmış olduğumuz dava Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi kararı ile reddedilmişti. Yürütmeyi durdurmalı temyiz üzerine Danıştay 11. Dairesi’nin 2008/4777 E sayılı ve 30.06.2008 tarihli yürütmeyi kararı ile vekil ebe ve hemşireler döner sermayeden ek ödeme alabileceklerdir. 

               

Belirtilen yürütmeyi durdurma kararı Nala Yıldız ile ilgilidir. Bu karar Sağlık Bakanlığı’na bildirilecektir. Sağlık Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yapmaz ise vekil ebe ve hemşirelerin ayrı ayrı dava açması gerekecektir. Bugüne kadar ki pratikler Sağlık Bakanlığı’nın bu tür kararları yaygınlaştırmadığıdır. Bu nedenle ekteki başvuru dilekçesi ile vekil ebe ve hemşirelerin il sağlık müdürlüklerine başvurarak, döner sermayeden ek ödeme talep etmeleri gerekmektedir. Talepleri kabul edilmez reddedilir ise süresi içerisinde dava açmak gerekecektir.

 

                

Şube/temsilciliklerimizin vekil ebe ve hemşirelere ulaşarak, bilgi vermeleri ve il sağlık müdürlüklerine başvuru yapmaları sağlanmalıdır. Başvurular reddedildiğinde de bu kişilere sendikamız üzerinden dava açılacağı bilgisi verilmelidir. 

                 

EK: 1-Danıştay 11. Daire Kararı için tıklayınız>>>>>

 

        2- Başvuru Dilekçesi 

   

  ………………………… İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE                

            Müdürlüğünüze bağlı ………………………… sağlık ocağı/evinde vekil ………….. olarak görev yapmaktayım.                 Danıştay 11. Dairesi’nin 2008/4777 E sayılı ve 30.06.2008 tarihli yürütmeyi kararı ile vekil hemşirelerin (ebelerin) döner sermayeden ek ödeme alması sağlanmıştır.                

Danıştay 11. Dairesi kararı göz önüne alınarak vekil olarak göreve başladığım tarihten bu yana hesaplanacak döner sermayeden ek ödemelerim ile bu tarihten itibaren döner sermayeden tarafıma ek ödeme verilmesi için gereğini arz ederim.

 

…….07.2008  

                                                                                                             

ADI SOYADI:                                                                                                             

İMZA:   

 

EK: Danıştay 11. Daire Kararı  

 

ADRES:  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]