Unakıtan; Kaşıkla Verdiğini Kepçeyle Alıyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Mücadelemiz Devam Ediyor

fotografadana      fotografkayseri1        fotografkayseri2 

 

Yağ, şeker, pirinç, un gibi temel gıda maddeleri ile elektrik, akaryakıt gibi tüketim maddelerine yapılan zamlar yaşamımızı gittikçe çekilmez hale getiriyor. Sadece elektriğe yapılan %22’lik zam bile kamu emekçilerine verilen komik zamları (%2+2) eritmeye yetmiştir.

 

Hal böyle iken; yaşamın her alanına “nasıl kar elde edebiliriz” gözüyle bakan AKP iktidarı ve onun Maliye Bakanlığı yayınladığı bir genelge ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan personelin yemeklerini paralı hale getirmiştir.

 

Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelden yemek ücreti alınmamaktaydı. Siyasi iktidarın Maliye Bakanlığı; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı Bakanlıklara, Valiliklere ve Rektörlüklere gönderdiği genel yazı ile çalışanlardan yemek ücretinin alınmasını istemiştir.

 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6. maddesinde “hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar” denilmektedir. Yine Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. Bu hükümler nedeniyle buralarda çalışanlar ücretsiz yemek hakkından yararlanmaktadırlar.

 

Bu genel yazı ile yemek katkı payları alınmaya başlanmış olup, yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personele aylık 15,84 YTL ile 57,20 YTL arasında ek bir külfet getirilmiştir. Bu külfetle birlikte hükümet yaptığı 2008 yılı maaş zamlarını geri almıştır.

               

Bu genelge ile Üniversite hastanelerinde başlayan ücretli yemek uygulaması yavaş yavaş Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde de yürürlüğe konulmaya başlanmıştır. Uygulama başladığı günden beri örgütlülüğümüzün olduğu tüm yerlerde yemek boykotları, basın açıklamaları ve yürüyüşlerle bu durum protesto edilmiştir. Ayrıca genel yazının iptaline yönelik genel merkezimizce dava süreci başlatılmış ve devam etmektedir.

               

İş yerlerimizi “sağlıkta dönüşüm” programıyla işletmelere dönüştüren, hastaneleri satılığa çıkaran AKP iktidarı şimdi de anayasanın 5. maddesini ve kendi yönetmeliklerini hiçe sayarak yemek hakkımıza göz dikmiştir.

               

Bu gün örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde yemek boykotu ve imza kampanyaları ile AKP iktidarına karşı “işimize, işyerimize, aşımıza” sahip çıkıyoruz. Maliye Bakanlığının yönetmeliğe aykırı olan genel yazısı geri çekilinceye kadar demokratik ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. 09.07.2008                                                                                                                               MERKEZ YÖNETİM KURULU 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]