27 Temmuz 2008 tarihinde, akşam 22.00 sıralarında İstanbul Güngören’de yurttaşlarımıza karşı gerçekleştirilen bombalı saldırıyı protesto ediyor, nefretle kınıyoruz. Saldırıda yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Saldırının zamanlaması, yapılış biçimi ve etkisi önemli ipuçları vermektedir. AKP’ye karşı açılan kapatma davasının görüleceği güne denk gelmesi ve Ergenekon İddianamesinde geçen devlet içerisindeki çeteleşmenin, karanlık olayların kamuoyunda yoğunca tartışıldığı süreçte yapılması düşündürücüdür. Nitekim basın yayın organlarında Ergenekon yapılanmasının ülkede kaos yaratmaya dönük tertiplerinden bir kısmını gerçekleştirdiği ve bir kısmını da planlandığı bilgileri yer almıştı.

Saldırıda, önce bir bombanın patlatılması, araya insanların toplanabileceği bir zaman aralığı bırakıldıktan sonra tahribat gücü olan ikinci bombanın patlatılması karşımızda oldukça profesyonel güçlerin bulunduğuna işaret etmektedir. Kontrgerilla yöntemini çağrıştıran bu olayda verilmek istenen mesajın yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda masum insanın katledilmesinin hedeflendiği açıktır. Daha önce Ülkemizde bu türden eşine rastlamadığımız saldırı, bizleri kaygılandırmaktadır. Her zamankinden daha fazla iç barışa ve dayanışmaya ihtiyaç vardır.

Bir arada yaşama zeminimizi bozacak oyunlara gelmemeli, bu yönlü girişimlere karşı uyanık olmalıyız. Kör terör, insanlığı, demokrasiyi, tedirginliği artırmayı hedef almıştır. Bundan medet umanlara izin vermeyeceğiz.Toplumsal duyarlılığın ekseni şovenizm ve milliyetçilik olamaz. Milliyetçilik ve şovenizmin kendisi gerilimlerin kaynağı, barışın düşmanıdır. Maraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da olduğu gibi bugün de şovenizmin, gericiliğin, hoşgörüsüzlüğün, tahammülsüzlüğün egemen kılınmak istendiği bir ortama izin verilemez.

Sivil insanlara yönelik katliamı, vicdanı olan, kendine insanım diyen hiç kimse kabul edemez. Bu nedenle katliamı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Siyasi iktidara çağrı yapıyoruz: Çete ilişkilerinin, uluslar arası karanlık güçlerin cirit attığı Ülkemizde, her gün yeni bir oyunun tezgâhlandığı gidişatı durduracak adımları hiç geciktirmeden atın. Olayın faillerini, Ülkemizin geleceğini karartmak isteyen güçleri tüm boyutlarıyla ve ilişki ağıyla ortaya çıkartın…Türkiye’deki tüm emek, meslek ve kitle örgütlerini ve tüm demokrasi güçlerini, bu kışkırtıcı ve faşist saldırganlığa karşı eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunmaya ve mücadele etmeye davet ediyoruz…

KESK GENEL BAŞKANI SAMİ EVREN 28 TEMMUZ 2008

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]