15-16 Haziran Direnişini Mücadelemizde Yaşatıyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesinin en unutulmaz tarihlerinden biri olan 15- 16 Haziran 1970 Direnişini, 38. yıldönümünde bir kez daha selamlıyoruz. 

 

15- 16 Haziran Direnişi, emekçilerin örgütlü mücadelesinin önüne getirilmek istenen engellemelere karşı, fabrikalardan taşan öfke ve kararlılığın destanı olmuştur.

38 yıl önce verilen bu mücadelenin öğrettikleri, aradan geçen zaman içerisinde tüm Türkiye emekçileri için nirengi noktası olmuştur. Bugün TUZLA’da, TEGA’da, YÖRSAN’da, ACERER’de, DESA’da, grevde olan binlerce işçi de, grev ve toplu sözleşme hakkını kullanılır hale getirmek isteyen yüz binlerce kamu emekçisi de ilhamını 15-16 Haziran Direnişinden almaktadır. Bundan 38 yıl önce, işçiler nasıl ki haklarını sokaklarda yükselttikleri direnişlerle sahiplendilerse, bugün bizler de aynı kararlılıkla mücadelemizi yükselteceğiz.

 

Tarih, şanlı direnişlerin altını kalın çizgilerle belirterek kayıt düşer. 15-16 Haziran 1970 Direnişi de Türkiye’deki demokrasi ve emek mücadelesi tarihinin en onurlu tarihlerinden biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Emekçilerin mücadelesini bastırmaya çalışanlar, baskıcı sendika yasaları düzenlemeye çalışanlar unutulsa da, 2 gün boyunca Adapazarı’ndan İstanbul’a kadar yollarda verilen mücadeleyi omuzlayan yüz binlerce işçi asla unutulmayacaktır.

 

KESK’e bağlı Sendikalara üye yüz binlerce kamu emekçisi, 15-16 Haziran Direnişinin 38. yıldönümünde, daha iyi bir yaşam ve çalışma koşulları, güvenceli ve güvenli çalışma hayatı için mücadele eden işçilerle birlikte olacaktır. TEGA’da, YÖRSAN’da, ACERER’de ve DESA’da grevde olan işçilerin mücadelesiyle dayanışmamızı göstereceğiz.

 

Kamu emekçileri, son 5 ay içerisinde 13 işçinin yaşamını yitirdiği Tuzla’da, 16 Haziran’da greve çıkacak olan Limter-İş’e üye işçilerin haklı ve kararlı mücadelesini, kendi mücadelesinden ayrı görmemektedir. Örgütlenme hakları ellerinden alınan, sendikal hakları sürekli olarak ihlal edilen, can güvenlikleri sağlanmayan, sosyal güvenceleri gasp edilen Tuzla’daki emekçilerin başlatacakları bu grev, haksızlığa karşı başkaldırının en önemli ifadelerinden biri olacaktır.

 

Emekçileri yok sayan, haklarımızı ve geleceğimizi elimizden almaya çalışan AKP hükümetine karşı yürütülen mücadele, 15-16 Haziran Direnişi’nin mimarı olan yüz binlerce işçiye gösterilecek en büyük saygı duruşudur. Onların yiğit ve gözü pek mücadelelerini, mücadelemizde yaşatacağız.

 KESK YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]