KESK basın açıklaması:

1 Nisan 2008 tarihinde KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB’nin çağrısıyla tüm yurt çapında saat 14.00’ten itibaren emekçiler alanları doldurarak Meclis’te görüşülmekte olan SSGSS Yasa Tasarısına karşı tepkilerini bir kez daha göstermiştir. Beş örgütün geçtiğimiz hafta içinde yaptığı çağrıya çok sayıda demokratik kitle örgütünün yanı sıra, Türk İş’e bağlı bazı sendikalar da destek vererek eylemin gücüne güç katmıştır.

Bu güç ve kararlılıkla alanlara çıkan emekçiler, başta Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Trabzon gibi büyük kentler olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde büyük kalabalıklar halinde yan yana gelerek, yasa tasarısının derhal görüşmelerden çekilmesi talebini en güçlü biçimiyle haykırmışlardır. Sahte bir “uzlaşma” havasıyla yasayı Meclis Genel Kurulu’na taşıyan AKP Hükümeti’nin, emekçilerin taleplerini ne kadar umursadığı dün özellikle Ankara’da yaşanan olaylarda bir kere daha açığa çıkmıştır.

Tek amacı TBMM kapısına gelerek basın açıklaması yapmak olan emekçilerin bu en demokratik ve anayasal hakları, ölçüsüz bir polis şiddetiyle durdurulmaya çalışılmıştır.Öğle saatlerinde Ankara Numune Hastanesi önünde toplanan Konfederasyonumuza bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının yönetici ve üyeleri anlaşılmaz biçimde engellenmiş, ve çok sayıda yönetici ve üyemiz polis tarafından darp edilmiştir.

Aynı saatlerde benzer manzaralar Ankara’nın göbeğinde, Kızılay Meydanı’nda da yaşanmış ve saatlerce Güvenpark’ta bekletilen emekçilere coplarla, kalkanlarla ve tekmelerle saldırılarak çok sayıda arkadaşımızın yaralanmasına neden olunmuştur.Bu yaşananlar AKP’nin demokrasi anlayışının aynasıdır. Sözkonusu kendisi olduğunda adeta bir demokrasi ve özgürlük havarisi olan AKP Hükümeti, sıra emekçilerin taleplerine geldiğinde birden gerçek yüzünü göstermekte ve taleplerimizi şiddetle bastırma yoluna gitmektedir.

Öğleden önce Meclis’teki AKP Grup Toplantısında “Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye hazırız” diyerek en “masumane” tavrını takınan Erdoğan, öğleden sonra ise Meclise 500 metre yakınlıkta yaşanan şiddeti soğukkanlılıkla izlemekle yetinmiştir.

Bizler kararlıyız! Polis copları da,  siyasi baskılar da, idari cezalar da bizlerin kararlılığını değiştiremeyecektir. Kazanılmış haklarımızı ve geleceğimizi elimizden almaya çalışan bu yasaya karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm emek örgütlerini, tüm emekçileri ve tüm halkımızı bu haklı mücadelemizde yan yana olmaya çağırıyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]