Ek Dersime Dokunma Eylemindeydik

2 Subat 2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve çalışanların görev yerinin keyfi olarak değiştirilmesini ve sürgünü hedefleyen “SHÇEK Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik“ ile SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından “ücretli ders görevi” hakkında yayınlanan genelgeyle çalışanların almakta olduğu ek ders ücretinin yönetmeliğe aykırı bir biçimde ödenmemesi nedeniyle  SHÇEK çalışanları Türkiye genelinde yapılan eylemlerle topladıkları imzaları Bakana ve SHÇEK Genel Müdürlüğüne gönderdiler.

Anakara’da SHÇEK İl Müdürlüğü önünde yapılan eylemde basın açıklamasını Şube Başkanı İbrahim Kara  yaptı. Genel Sekreter Erkan Sümer de AKP’in kadrolaşma amaçlı, yasalara aykırı, uygulamalarına karşı sendikamızın mücadelesini artırarak sürdüreceğini ifade etti.

ankara fotograf

istanbul fotograf

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]