AKP hükümetinin emekliliği olanaksız hale getiren, sağlığı tamamen piyasalaştıran ve paran kadar sağlık hizmetini dayatan SSGSS yasasında ısrar etmesine karşı KESK, DİSK, TTB, TMMOB ve TDB 1 Nisan’da saat 14:00 sonrasında iş bırakarak alanlara çıkma kararı aldı.

not: Ankara’da saat 14:00 sonrasında TBMM Dikmen kapısında toplanılacaktır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]