İstanbul'da 1-3 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu'nun Kapanış Bildirgesi'nde, yoksuluğun bir kader değil bilakis yerel ve küresel şartların hatta egemenlerin ürettiği bir olgu olduğunun altı çizildi.

Sempozyumun Kapanış Bildirgesi'nde, bu sorunun zihinsel potansiyellerden ve deneyimlerden alınan gücü harekete geçirdiği, ülke ve küresel ölçekli strateji ve sosyal politikaların belirlenmesi halinde ortadan kaldırılabileceği vurgulandı.

 İNSAN HAKLARI SORUNU

Yoksulluğun yerel ve küresel boyutta hızla artış gösteren, çok yönlü bir sorun olduğuna dikkat çekilen bildirgede, yoksuluğun ulaştığı boyutun sadece devlet eliyle çözülemeyeceği, meseleye Sivil Toplum Kuruluşları'nm da dahil edilmesiyle daha kolay ve etkili çareler üretilebileceği belirtildi.

 

Sonuçlan kitap olarak yayınlanacak bildirilerde, Türkiye başta olmak üzere hazırlanacak öncelik listesine göre dünya yoksulluk haritasının çıkarılması ve yoksulluğun sürekli izlenebilir hale getirilmesi, yoksulluğa neden olan yolsuzluklar ile mücadele bilincinin geliştirilmesi ve yoksulluğun bir insan hakları sorunu olarak algılanması gerektiği gibi orta ve uzun vadede dikkate alınması gereken talepler sıralandı.

Birgün 8.02.08

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]