AKP Hükümeti’nin yasalaştırmak istediği ve TBMM'de görüşülmek üzere bekleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı KESK, TMMOB, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB, BASK ve Türk-İş, 20 Şubat 2008 günü birçok ilde alanlardaydı.

Ankara:
Ankara’daki Numune Hastanesi’nden 11: 30'da başlayan ve Sağlık Bakanlığı önüne kadar olan yürüyüşte “AKP sağlığa zararlıdır”, “Hükümet yasanı al başına tak”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta ticaret ölüm demektir”, "Susma sustukça sıra sana gelecek, hastan hastane kapısında ölecek", "Herkese sağlık, güvenli gelecek" sloganları atıldı. Örgütler adına ortak açıklama Sağlık Bakanlığı önünde Ankara Tabip Odası Başkanı Önder Okay tarafından okundu.  Ankara fotograf1   Ankara fotograf2    Ankara fotograf3

Ortak Açıklama için>>>>>

Bursa:
Bursa’da 20 Şubatta, ‘Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek’ talebini haykırmak için, iki bine yakın katılımcıyla alanlardaydık.
 
Eylem Türk-İş ve Bağlı Şubeler, DİSK ve bağlı Şubeler, KESK Bursa Şubeler Platformu, Bursa Tabip Odası, Bursa Dişhekimleri Odası, Bursa Eczacı Odası, TMMOB il Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirildi. SES öncülüğünde ve sekretaryasında bir araya gelen emek ve meslek örgütleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına itirazlarını bir kez daha dile getirdiler. SES üyelerinim önemi sayıda katılım gösterdiğimiz etkinliğimiz, şehrin en işlek caddesinde başlayıp, kent meydanı olan Heykel boyunca trafiğin kapamasına rağmen, basın açıklaması yapılacak alana kadar sürdü.
 
Düzenleyen örgütler adına Tabip Odası Başkanı Yılmaz ÖZEN ve SES Bursa Şube Başkanı Candan COŞKUN, basın açıklaması yaptı. Coşkulu kalabalığa yapılan konuşmalarda; SES Bursa Şube Başkanı Candan COŞKUN “Bu; sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sağlık(sızlık) Sigortası tasarısından vazgeçilinceye kadar hep birlikte mücadele edeceklerini” belirti. Bursa eylem fotoğrafı için>>>>>

 

İzmir:

İzmir’de SSGSS Yasa tasarısına karşı Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu tarafından gerçekleştirilen eyleme katılım yoğun oldu. Konak Sümerbank önünde toplanan ve “Herkes için Sağlık, Güvenli Gelecek” yazılı pankart ve dövizlerle kortej oluşturup yürüyen emekçilerin sayısı bini aştı. Eski Sümerbank önünden başlayan yürüyüş Konak Meydanından geçerek Sağlık İşleri İl Müdürlüğü önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca “AKP Sağlığa zararlıdır”, “Ne sadaka ne ayrıcalık, parasız eğitim parasız sağlık” sloganları atıldı. Platform adına ortak metni okuyan Türk Tabipleri Odası Merkez Konseyi üyesi Mustafa Vatansever, SSGSS Yasasının ülkedeki tüm vatandaşları etkileyeceğini belirterek, emek örgütlerinin muhalefeti ile bugüne kadar uygulamaya geçirilemeyen yasanın AKP’nin ısrarı ile bir kez daha Meclis gündemine getirilmeye çalışıldığını aktardı. İzmir fotograf için>>>>>

 

Edirne:
Edirne Devlet Hastanesi önünde saat 12.30’da bir araya gelen DİSK, KESK ve Edirne Tabipler Odası tarafından 150 kişinin katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında SSGSS’nin mezarda emekliliği dayattığı, sağlık hizmetlerinin paralı hale getireceği, prim ödeme konusundaki değişiklerle parası olmayanın sağlık hizmetinden yaralanamayacağı vurgulandı.

Ordu:

Şadırvan da 12:15'te biraraya gelen KESK Şubeler Platformu yaklaşık 100 kişinin katılımı ile bir basın açıklaması yaptı. Türk-İş, TMMOB ve siyasi partilerin de destek verdiği açıklamayı Eğitim-Sen'den Kemal Sarı okudu. Ordu fotoğraf için>>>>>

 

Bakırköy:

İstanbul da bir çok sendika, meslek odası,siyasi parti,dernek bir araya gelerek "SOYSAL GÜVEN(SİZ)LİK VE GENEL SAĞLIK(SIZ)LIK SİGORTASI  " yasa tasarısına karşı duruşu örgütlemek için: HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK PLATFORMU oluşturdu. Platformun yerellerde organize ettiği eylemlerden biri de Bakırköy Yenimahalle Doğumevi Hastanesinde yapılan basın açıklaması idi. Açıklama iyi bir katılım ve ilgiyle gerçekleşti. Özgürlük meydanına dek bildiri dağıtılarak yüründü.

 

Manisa  

TBMM'de görüşülmek üzere bekleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 20.02.2008 Çarşamba günü saat 12.30 da Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapılarak protesto edildi.
Basın Açıklamasını KESK Şubeler Platformu adına Şube Başkanımız Zeynel A. KAPLAN okudu.
Başta Devlet Hastanesi olmak üzere; Ruh Sağlığı Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü, AÇSAP ve 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezinden yoğun katılım oldu. (100 kişi)

Çabalarından ve katılımlarından dolayı ilgili işyerlerinin temsilcilerine teşekkür ederiz.
Basın açıklamasında KESK Şubeleri, siyasi parti yöneticileri ve Aile hekimlerinden de katılım olduğu gözlendi.
Poliklinik önlerinde bekleyen hasta ve hasta yakınlarının da ilgi gösterdiği basın açıklamasında atılan sloganlarla Genel Sağlık Sigortası Protesto edildi.
Manisa Fotoğraf>>>>

 

 

 

 

Adana  fotograf               Mersin fotograf          Samsun fotograf

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]