Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan ve daha önce ikinci kez ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, 1 Haziran 2008'de yürürlüğe girecek.

Sigortalılar, emekliler ve yeşil kartlıların birçok haklarını geriye götürecek uygulamaya tepkiler sürürken, SES İstanbul Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli, yasaya ilişkin, 'Uygulamaya konduğunda dananın kuyruğu kopacak' dedi.

AK Parti Hükümeti tarafından 2 yıldır gündemden düşürülmeyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) 1 Haziran 2008'de yürürlüğe girecek. Sigortalılar, yeşil kartlılar ve emeklilerin birçok haklarını geriye götürecek olan yasaya ilişkin görüştüğümüz SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli, tüm sağlık hizmetlerinden katkı payı alınmasını, sevk alarak başvuran hastalardan 5 katına kadar katkı payı alınmasını öngören ve sağlık prim borcu olan vatandaşlara hastane kapılarını kapatan yasanın uygulamaya konabilmesi ve işletilebilmesi için birçok yönetmelik çıkarılması gerektiğini söyledi. Yasanın izlemeye dönük birçok hükmünün yönetmeliklerle düzenlenecek şekilde bir kanun içeriği olduğunu söyleyen Beydilli, Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle yaşayan bir ülke olduğunu ve öncelikle insanların gelir durumları dikkate alınarak kayıt altına alınarak alt yapı hazırlanması gerektiğini belirtti.

'Uluslararası sermayeyle ara iyi tutulmaya çalışılıyor'

Daha önceki hükümlerde çok açık yer almayan geliri asgari ücretin 1/3'i kadar olanların GSS priminin devlet tarafından ödeneceğine ilişkin hükmün değiştirilerek gelirin kaynaklara göre hesaplanacağına dikkat çeken Beydilli, 'Yani çocuğundan yardım alan birinin 140 YTL'den fazla yardım aldığı takdirde GSS priminin devlet tarafından ödenmeyecek' dedi. Beydili, 5510 sayılı yasanın kolay bir yasa olmadığını vurgulayarak 'Bu yasa bir iktidarın başını yakar' dedi. Hükümetin IMF ve uluslararası sermayeyle arasını iyi tutulmaya çalışıldığını ifade eden Beydilli, yasanın yürürlük tarihinin ertelenmesiyle yerel seçimlerin atlatılmaya çalışıldığını vurguladı.

Hükümetin yasayı geçirmeyi kendi sorumluluğu olarak gördüğünü savunan Beydili, 'Ekonomiden sorumlu bakan Mehmet Şimşek'in temel görevinin Sosyal Güvenlik yasalarının çıkarılmasını sağlamak olduğu iddia ediliyor ve uluslararası finans kurumundan gelen vatandaşlığı tartışmalı bir kişi' dedi.

Sağlık alanında çok düzenleme olduğunu ama uygulamada gerçekleştirilmediğini belirten Beydilli, aile hekimliğinin çok iyi yanları varmış gibi kamuoyuna sunulduğunu söyledi. 'Aile hekimliği pilot uygulama kanununda bir hastaneye bir üniversiteye gitme şansınız yok' diyen Beydilli, halkın tepki göstereceği yanları yasaya rağmen uygulamayarak iyi yanları öne çıkarılarak sanki toplum kötü şeylerle karşı karşıya değilmiş gibi bir yanılsama yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

'Dananın kuyruğu kopacak'

Yasa uygulanmaya başlandığında vatandaşın yasanın sonuçlarını yaşayarak anlayacağını ifade eden Beydilli, 'İşte dananın kuyruğu o zaman kopacak. Yaşam o kadar zor ki emekçiler için, yasayı yaşamadığı sürece kabullenmek istemiyor. Geri çevirebileceğini düşünmediklerinden, yani toplumun örgütsüzlüğü ve mücadelenin zayıflığından ötürü kapıya gelene kadar 'belki olmaz' diye kendini rahatlatma gibi bir psikoloji içinde toplum. Ama 2008'e yaklaşıldıkça duyarlılığın artacağını düşünüyorum' diye konuştu.

'Sigorta şirketlerine yeni alanlar açılacak'

Beydilli, tam bir sosyal güvenlik sağlanamadığı için toplumun yakında tamamlayıcı sigortalar, bireysel emeklilik fonlarına yönlendirileceğini ve sigorta şirketleri için yeni alanlar yaratılacağını dile getirdi. 1999'dan bu yana bireysel emeklilik fonlarının yüzde 1 oranında maaşlardan kesildiğini belirten Beydilli, 'Fon yaratarak borsada işlem gören ve orada birikimlerimizin tekeller tarafından istendiği gibi harcandığı, tekeller için yeni bir gelir kaynağı yaratıldı' diye konuştu.

Amacın sosyal güvenliğimi ortadan kaldırmak, sağlığı da tamamen paralı hale getirmek ve yeni ek sigortalar için sigorta şirketlerine alan yaratmak olduğunu savunan Beydilli şunlara dikkat çekti: 'Bu yasa tamamlayıcı bir yasa, tüm sağlık ve sosyal güvenlikteki özelleştirme sürecini tamamlayan bir yasa. Ama bunun yaşama geçirilmesi için hastanelerin tümden özel olması gerekiyor, sosyal sigorta kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor, hastanenin işletmeye dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı da zaten Meclis gündeminde. Asıl hedef ise 1996'da Dünya Ticaret Örgütü ile imzalanan GATS Anlaşması'nda ifade edilen 'bir mal ya da hizmetin özel sektör tarafından üretiliyorsa kamu tarafından üretilmemesi veya özel sektör piyasasının koşullarına göre o hizmetin üretilmesi, eğer buna aykırıysa kapatılması ve bir daha açılmaması' yaklaşımı oturtmaktır.'

'Yasayı geri çevirebiliriz'

Beydilli son olarak, 'Halkın bu yasanın sonuçlarını anlaması için yaşaması gerekiyor. Çünkü sonuçlarını görmek istemiyorlar. Biz anlattığımızda felaket tellalı muamelesi görmeye başladık. Bu yasa toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yasa ve mağdur edeceği de emekçiler. Tek yol var, geri çevirebiliriz bu yasayı, ama yeter ki gücümüzü birleştirelim, örgütlenelim' diye konuştu.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası neler getirecek?  Emeklik yaşı kademeli de olsa kadın ve erkeklerde 65'e çıkacak, * Prim gün sayısı 2007'den itibaren her yıl 100'e artarak 9 bin olacak, * Emeklilik maaş bağlama oranları önce yüzde 2.5, sonra yüzde 2'ye düşecek, * Emeklilik maaşları yüzde 23-33 oranında azalacak,  Aylık geliri 127 YTL olandan 64 YTL GSS primi kesilecek,   Halen çalışan memurların aylıkları, GSS kesintileri nedeniyle bugünkünden yüzde 5 daha azalacak,  Prim borcu olanlara sağlık hizmeti verilmeyecek,  Sağlık hizmeti alabilmek için en az 30 günlük sigortalılık aranacak,  Muayene, tetkik ve tedavinin her evresinde katkı payı adı altında ek ödeme alınacak,  Teminat Paketi'nde olmayan hastalıklar kapsam dışında tutulacak, * Teminat Paketi'ni belirleme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak,  Ayakta tedavide, hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katkı payı alınacak,  Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 10-20 oranında katkı payı istenecek,  Ayakta tedavide kullanılan ilaçlar için de yüzde 10-20 oranında katkı payı kesilecek,  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yardımcısının görev süresi hükümetle uyumuna bağlı olarak kısalacak ya da uzayacak.  Emekli aylıklarına yapılacak zamlarda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz alınacak. Böylece emekli aylıklarına yapılan zamlar ülke ekonomisinin büyümesinden pay alamayacak. 21 Aralık 2007 Gündem

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]