Hakları Gasp Edilen, Yok Sayılan Sözleşmeli Sağlık Emekçileri Ankarada Buluşacak!

Facebook
Twitter
WhatsApp

4/B ve 4924’e tabi sözleşmeli ve güvencesiz olarak çalışan sağlık emekçileri, çeşitli illerden sınırlı katılımla 12 Ocak 2008 günü saat 12.00’de Kurtuluş parkından Sağlık Bakanlığı’na yürüyecek.

Sendikamızın sözleşmeli sağlık emekçilerinin; becayiş ve eş-özür durumu dahil atama hakları, üniversite hastanelerinde döner sermaye ödenmesi, annelik hakları, askerlik sonrası işe başlama gibi taleplerinin yanı sıra  kadrolu ve güvenceli çalışma temel talebi ile düzenlediği bu eylem öncesi imza kampanyaları düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve TBMM Başkanlığına yönelik düzenlenen imza kampanyalarının içeriği 24 saat insan sağlığı için hizmet sunan sözleşmeli sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve kadro talepliydi.  

Kamu sağlık alanında AKP Hükümetinin ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile yasal düzenlemeleri yapılan ve yaygınlaştırılan sözleşmeli çalıştırma ana istihdam haline getirilmek isteniyor.  Ocak ayı sonunda yasalaştırılması düşünülen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile hastanelerin işletmeye dönüştürülmesi sürecinin parçası olarak yaygınlaştırılan sözleşmeli, güvencesiz çalıştırmaya karşı, kadrolu ve güvenceli çalışma mücadelemizi sürdüreceğiz. Sendika olarak 4/B ve 4924’e tabi çalışan sağlık emekçilerinin hak gasplarının takipçisi olacak, kadrolu ve güvenceli çalışma için hukuksal girişimlerimiz, eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir.

9 Ocak 2008                                                                         

MERKEZ YÖNETİM KURULU 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]