DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Marmara Bölge Temsilciliği tarafından bugün Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir eylem gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi’ndeki öğretim üyelerinin ve SES’in destek verdiği sağlık işçilerinin eylemine yaklaşık 200 kişi katıldı.

İnsanca bir yaşam ve insanca yaşayacak bir ücret için taşerona ve güvencesiz çalıştırmaya karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını Tıp Fakültesi İşyeri Temsilcisi Fikret Sarıgül okudu.

Sarıgül sağlığın kamusal bir hak olmaktan çıkarılmasıyla sağlık hizmetinin taşeron firmalar eliyle yürütülmeye başladığını çalışanlar arasında ise statü farklılıkları yaratılıp güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırıldığını belirtirken bu eylemi “tüm Türkiye’de ve Bursa’da taşeron sağlık işçilerinin görünmeyen emeğini görünür hale getirmek ve biz de varız demek için” gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Sarıgül son dönemde doğalgaza, elektriğe, suya yapılan zamlar ile asgari ücretteki artış oranlarını da eleştirdiği konuşmasında “2008 yılının ilk altı ayında asgari ücrete yapılan 16 YTL zam faturalarımıza gelecek olan zammı karşılaması söz konusu bile değildir. Buradan hükümete ve tüm yetkililere sesleniyoruz insanca yaşayabileceğimiz bir ücretle çalışmak istiyoruz” dedi.

Sarıgül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan taşeron sağlık işçilerinin talepleri:
– Güvenceli bir iş ve kadro,
– Eşit işe eşit ücret,
– Farklı statülerde çalışan sağlık emekçileri arasında ayrımcılığın kaldırılması,
– İnsanca yaşanabilir ücret, en az asgari ücretin % 50 fazlasının verilmesi,
– Taşeron sağlık işçilerine diğer çalışanlarla birlikte hastanenin yönetim süreçlerine katılma hakkının verilmesi.

Sarıgül taşeron sağlık işçileri olarak talepleri gerçekleşene kadar tüm zorluklara karşı örgütlü mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

“Sağlık haktır satılamaz, İşçiyiz haklıyız kazanacağız, Taşeronu sağlıktan süpüreceğiz, Taşeron işçiyiz örgütlüyüz güçlüyüz, İnsanca yaşam, güvenceli iş” sloganlarının atıldığı eyleme SES Bursa Şubesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, DİSK Bölge Temsilciliği, DİSK Genel İş Şubesi, DİSK Tekstil İş, Bileşik Metal İş, Halkevleri ve Eğitim Sen iş yeri temsilcileri de destek verdi.

Güvencesiz çalıştırmaya karşı şube ve temsilciliklerimizin eylem ve etkinliklere aktif olarak katılması ve örgütlemesi ortak mücadele için vazgeçilmezdir.           

 

Fotoğraf için>>>>>                                                                                                                        

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]