İbn-İ Sina Hastanesi Çalışanlarının Eylemine Çocuklarından Destek

Facebook
Twitter
WhatsApp

Fazla Çalışmaya, Hak Kayıplarına Karşı Ankara Üniversitesi İbn-i Sina  Ve Cebeci Hastaneleri Sağlık Emekçileri “Artık Yeter” Diyor

SES Ankara şubemizin Cebeci ve İbn-i Sina Hastanelerinde fazla çalışmaya karşı 5-6 Aralık günleri başlattığı eylemler büyüyerek devam ediyor. Hastane yönetiminin günlük mesaiyi 9 saate çıkarması üzerine harekete geçen sağlık emekçileri her gün saat 16.00’da hastaneden toplu halde çıkıyor. Çalışanlar eylemlerine fazla çalıştırma uygulamasına son verilene kadar devam etme kararlılığında. Salı günü öğle basın açıklamasıyla başlayan eylemlere katılım her geçen gün artıyor.

Gün geçmiyor ki sağlık emekçileri yeni bir hak gaspıyla karşılaşmasın. Sağlık Bakanlığının son icraatı çalışma sürelerini uzatmak oldu. Bu durumu fırsat bilen bazı üniversite hastanesi idarecileri harekete geçmekte gecikmedi. Sağlık çalışanlarının çalışma süreleri 8 saatten 9 saate çıkarılırken, sağlık açısından daha tehlikeli koşullarda çalışan radyoloji çalışanlarının çalışma süresi 5 saatten 9 saate çıkarıldı. Danıştay 12. Dairesi Radyoloji çalışanlarının çalışma saatlerinin artırılması ile ilgili düzenlemeye karşı sendikamızın açtığı davada yürütmenin durdurulmasına karar vermesine karşın hastane yönetimleri tüm çalışanların 9 saat çalıştırılması uygulamasını hayata geçirmeye çalışıyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane yönetimi de “9 saat çalıştırmayı” fiilen uygulayan hastane yönetimlerinden. Yapılan bu uygulamalara karşı SES Ankara Şubesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İşyeri Temsilciliği tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 5 Aralık günü saat 12.30 da İbn-i Sina Hastanesi önünde, 6 Aralık günü saat 12.30 da Cebeci Hastanesi yemekhane önünden Başhekimlik binasına yürüyen 100’ün üzerinde sağlık emekçisinin katıldığı basın açıklamalarında hak gasplarına karşı “artık yeter” denildi. Emekçiler;  “Fazla çalışma, angaryaya son”, “Köle değil emekçiyiz”, “Söz yetki karar çalışanlara” sloganlarını attı.

Açıklamalarda; “Siyasi iktidarlar kamu sağlık kurumlarını piyasalaştırmanın hazırlıklarını yürütürken, üniversite hastaneleri de bu süreçte kendilerini piyasa koşullarına hazırlamaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri de, yönetimler aracılığı ile kendisini piyasa koşullarına hazırlamakta, üniversite çalışanlarını yok sayıp haklarını gasp etmektedir” denildi. Sağlık emekçileri;
– Sağlık emekçileri arasındaki ücret eşitsizliklerin biran önce giderilmesi ve döner sermayeden kaynaklı alacaklarının derhal ödenmesi,

– Hastanedeki personel eksikliğinin ve çalışma koşullarının derhal düzeltilmesi, başta iş akidleri askıya alınan 98 arkadaşlarının derhal işe alınması, eksik personel açığının güvenceli istihdam ile giderilmesi,

– Sağlık emekçileri arasındaki 4/A, 4/B, 4/C, taşeron vb. her türlü ayrımcılığın son bulması, tek ve eşit statü, güvenceli iş talebinin yerine getirilmesi,

– Radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerinin 5 saate indirilmesi, diğer sağlık emekçilerinin 9 saat çalıştırma uygulamasından da derhal vazgeçilmesi talepleriyle eylem ve etkinliklerini artırarak sürdüreceklerini ifade ettiler.

 16.00’da iş bırakmaya devam

Çalışanların bu konuda yaptığı ilk eylem toplu bir şekilde saat 16.00’da iş bırakmak oldu. İbn-i Sina Hastanesi çalışanları 3 Aralık pazartesi günden beri saat 16.00’da hastaneden toplu şekilde çıkıyor. Çalışanlar bu eylemi fazla çalıştırma uygulamasına son verilene kadar gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtiyor. Hastane yönetimi ise çalışma saatini “9 saat” kuralını uygulayarak saat 17.00’ye kadar uzatmak istiyor.
Çalışanlar; talepler yerine getirilmediği takdirde her türlü meşru müdafaa hakkını kullanacaklarını belirttiler.

İbn-İ Sina Hastanesi Çalışanlarının Eylemine Çocuklarından Destek İbn-i Sina hastanesi çalışanları fazla çalıştırılma uygulamasının beşinci gününde (7 Aralık 2007 Cuma) çocuklarıyla birlikte eylemdeydi. Fazla çalıştırılma ve angaryaya karşı başlatılan eylemlilikler bu uygulamalar son bulana kadar devam edecektir. Bugünkü eyleme anne ve babalarına destek vermek için katılan çocuklardan Batuhan ve Doğukan kardeşlerin yazdıkları mektubu okumalarıyla eylem son buldu. 

 Atılan Sloganlar:İnadına hergün buradayızKöle değil, emekçiyiz.Fazla çalışma/Angaryaya son.Ek ödemeler derhal ödensin.Yaşasın örgütlü mücadelemiz.     

Yönetici Amcalar 

Kardeşim ve ben sizlere küstük, çünkü siz annemi çok çalıştırıyorsunuz. Onun için de annem bizi okula almaya gelemiyor. Kardeşim ve ben annemizin arkadaşlarımızın annesi gibi okuldan bizi almasını ve çantalarımızı taşımasını istiyoruz.  Annem çok çalıştığı için annemi çok göremiyoruz, onun için annemi çok özlüyoruz. Annemi çok çalıştırmayın annem bizi okula almaya gelsin… 

Batuhan ve Doğukan

 

  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]