KIBRIS Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hükümetin, Sağlık Çalışanları Yasa Tasarı-sı'nda yaptığı değişiklikler nedeniyle dün tüm hastane ve sağlık ocaklarında grev yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin de destek verdiği ve yüzde 95 katılımla yapılan grev süresince hastane ve sağlık ocaklarında acil servis dışında hizmet verilmedi. Tüm hastane ve sağlık ocaklarındaki eylem devam ederken bir açıklama yapan TIP-ÎŞ Başkanı Erol Şeherli-oğlu, grevin, haklar alınıncaya kadar devam edeceğini bildirdi. Şeherlioğlu, herkesin anlaşmasına rağmen Bakanlar Kurulu'nun tasarının içini boşalttığını söyledi. (birgün/3 Aralik 2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]