Ankara Üniversitesinde Mücadeleye Devam!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Cebeci Hastanelerinde fazla çalıştırmaya karşı 10 günden fazladır mücadele sürdüren sendikamızın eylemlerine katılım ve destek giderek artıyor. Kazanımlar da.

fotoğraf için >>>>>

Sağlık emekçilerinin hastane yönetiminin fazla çalıştırma uygulamasına karşı her gün saat 16.00’da yaptığı iş bırakma eyleminin Salı günü konukları Ankara Tabip Odası yöneticileriydi. Sağlık emekçilerinin iş bırakma eylemine katılan Ankara Tabip Odası Başkanı Önder Okay ATO olarak fazla çalıştırmaya karşı yürütülen mücadelenin destekçisi olduklarını belirten bir konuşma yaptı.

İş bırakma eylemlerinin Çarşamba günü destekçileri ise daha kalabalıktı. KESK Ankara Şubeler Platformu, SES MYK üyeleri, Halkevleri Genel Başkanı Abdullah Aydın ve çeşitli siyasi parti temsilcileri sağlık emekçilerine destek olmak için İbn-i Sina Hastanesi önündeydi. Eyleme gelen ziyaretçiler adına KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Özgür Bozdoğan bir konuşma yaptı ve mücadeleye olan desteklerini iletti.

İş bırakma eyleminin 10. günü olan Perşembe günü ise sağlık emekçilerinin mücadelesini desteklemek için DİSK Ankara Bölge Temsilciliği İbn-i Sina Hastanesi’nde eyleme destek verdi. Ankara Bölge temsilcisi Tayfun Görgün yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının haklı mücadelesinin sonuna kadar yanında olacaklarını ifade etti.

Sağlık emekçileri mücadelelerini kesintisiz sürdürürken hastane yönetimi ise çalışanlara zorluk çıkarıyor. Salı günü yapılan iş bırakma eyleminin ardından hastaneye girmek isteyen sağlık emekçilerinin önüne hastane güvenlikleri barikat kurdu. Çalışanların üzerlerinde önlükleri ve yaka kartları bulunmasına rağmen kendi iş yerlerine girişlerinin engellenmeye çalışılması üzerine güvenliklerin kurduğu barikata yüklenilerek içeriye girildi.

İbn-i Sina’daki mücadelenin 10. günü olan Perşembe günü A.Ü. Tıp Fakültesi’ne bağlı Cebeci Hastanesi’nde de fazla çalıştırma karşıtı eylemlere tekrar başlandı. Çalışanlar, fazla çalıştırılmadan vazgeçilene kadar mücadeleye devamda kararlı olduklarını ifade ediyorlar. Bu arada, bir buçuk ay önce işten çıkartılan 98 sağlık çalışanı 12 Aralık Çarşamba günü tekrar işbaşı yaptı. Radyoloji çalışanlarının çalışma süresi mahkeme kararı doğrultusunda günlük 5 saate indirildi.

2.fotoğraf

3.fotoğraf

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]