SAMSUN TABİP ODASI: AKP KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARINI BİTİRDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Samsun Tabip Odası (STO) tarafından hazırlanan bir rapor, AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm adı altında yürütttüğü projenin özellikle çocuk ve annelerin sağlığını ciddi oranda tehdit eden sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.

Sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte, Ana Çocuk Sağlığı Mer-kezleri'nin işlevini yitirdiği belirtilen raporda, temel çocuk sağlığı hizmetleri ve sağlık eğitiminin verildiği bu merkezlerin yok sayılmasının, gelecek kuşaklar açısından yarattığı tehlikelerin kısa bir süre içerisinde görüleceği kaydedildi. Raporda, "Samsun'da 2006 yılında anne ölüm oranları Türkiye'nin çok üstündedir. Buna rağmen koruyucu ana sağlığı çalışmaları yetersizdir. Bu da annesiz bebekler kenti olma yoluna giren bir Samsun yaratmıştır" denildi.Samsun Çocuk Raporu -2007 adlı çalışmaya göre, AKP'nin meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarına rağmen sağlıkta dönüşüm projesi adıyla yürürlüğe koyduğu düzenlemeler, yıllar boyu birikerek kronikleşen sorunlara çözüm olmak bir yana, başta çocuk sağlığı alanında olmak üzere sağlık sisteminde ciddi ilave sorunlara yol açtı.Raporda, erken yaş çocuk ölümlerinin en önemli sebeplerinden biri olan ishalle mücadelede Türkiye genelinde 1986'dan bu yana yürütülen çalışmalarla sağlanan başarının "sağlıkta dönüşüm" uygulamalarıyla geriye götürüldüğü vurgulanarak, şöyle denildi: "Sağlanan başarılardan sonra Samsun'da Aralık 2006 -Ocak 2007 dönemlerinde çocuk ishallerinde ciddi artış gözlendi. Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte ağızdan şeker ve tuz paketleri temini ile hijyen eğitiminde sorunlar yaşandı."

HEPATIT A SALGINI YAŞANDI

Koruyucu ana çocuk sağlığı hizmetlerinde büyük aksaklıklar nedeniyle temel sağlık hizmetlerinin en önemli göstergelerinden biri olduğu belirtilen Hepatit A vakalarında artış yaşandığı ifade edilen raporda, Ağustos – Ekim aylarında Samsun'un Asarcık İl-çesi'nde çocuklar arasında Hepatit A salgını yaşandığı hatırlatılarak, sağlık alanındaki yeni uygulamaların olumsuz sonuçlarına dikkat çekildi.

Samsun Çocuk ve Doğum Hastanesi'nin acil servisinde çalışan hekimlerin sık sık geçici görevlendirmelere maruz kaldığı belirtilen raporda, bu ndenle acil servis hizmetlerinde de aksamalar yaşandığı vurgulandı. Raporda, hizmet bütünlüğünü ve acil servis hizmetlerinin sürekliliğini tehdit eden bu uygulamaların sağlıkta dönüşüm projesi ile hız kazandığı ifade edildi. 23/11/2007 Birgün

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]