Hizmet Alımı İle Sağlık Personeli Alımına Danıştaydan Bir Kez Daha Yürütmeyi Durdurma

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamızın daha önce açmış olduğu davada Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına karşı, Sağlık Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yürütmesi durdurulan 2003/70 sayılı genelgenin (g) bendini yürürlükten kaldırmış, 2007/13 sayılı genelge ile (j) bendi eklemişti. Sendikamızın (j) bendine yönelik olarak açmış olduğu dava sonucunda Danıştay (j) bendinde geçen “… ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verilmesini temin …” ibaresine yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.  

Danıştay kararı için >>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]