Ödediği vergi ve primlerle kamu hastanelerini finanse eden halk, aldığı hizmet için hastanede ücret ödeyecek. Kâr etmeyen hastane ise ya satılacak ya da kapatılacak.

KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Koksal Aydın, Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile kamu hastanelerinin hizmet esaslı toplumsal işlevinin bir kenara bırakılarak, hastanelere kâr esaslı işletme anlayışının getirildiğini söyledi. Aydın, "Verimsiz, yeterince kâr etmeyen hastaneler bir süre sonra kapatılacaktır. Hastaneler ticarethaneye, vatandaş müşteriye dönüştürülüyor" dedi.

"Sağlıkta yıkım programı maalesef tüm hızıyla devam ediyor" diyen Aydın, hazırlanan son tasarıyla bu alanda bir adım daha atıldığını vurguladı. Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile hastanelerindeki ücret sisteminin kamusal güvencesinin kaldırılarak, çalışanların ücretlerinin döner sermayeden ödenmesinin hedeflendiğini belirten Aydın, alınacak 6 bin 700 sözleşmeli yöneticiyle de siyasal kadrolaşmanın önünün açılacağını kaydetti.

 

400 HASTANE İŞLETMEYE DÖNÜŞÜYOR


SES Başkanı Aydın, tasarıyla 40 hastane birliğine bağlı 400 hastanenin işletmeye dönüştürülmesinin planlandığını anlatırken, diğer hastanelerin ise devredilmesi veya kapatılmasının hedeflendiğini vurguladı. Tasarıya göre, 7 kişiden oluşacak hastane yönetim kurullarında il ticaret odası temsilcisine yer verildiği ifade eden Aydın, "Hastane yönetim kurullarında çalışanların meslek odasının temsilcilerine ise yer verilmemektedir. Bu da niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Altyapı, kalite ve hasta memnuniyeti gibi kriterlerle hastaneler sınıflandırılmaktadır. Verimsiz, yeterince kâr etmeyen hastaneler bir süre sonra kapatılacaktır" diye konuştu.

 

AMELİYATHANELER ÖZEL SEKTÖRE

Aydın, tasarıyla hastanelerin kimi birimlerinin sunduğu hizmetlerin de hizmet alımı yoluyla dışardan sağlanabileceğini ve böylece bu birimlerin özelleştirmesinin de önünün açılacağını vurguladı. Aydın şunları kaydetti: "Hastanelerin; tıbbi hizmetleri yani ameliyathanesi, laboratuvarı, görüntüleme birimi, poliklinikleri gibi birimleri özel sektöre yani taşeron şirketlere devredilecektir. Bu tasarıyla Genel Sağlık Sigortası'na zaten prim ödeyecek olan vatandaşın, kamu hastanelerine gittiğinde de alacağı hemen her hizmete karşılık ek ücret ödemesi planlanıyor. Örneğin daha önceki tasarıda yatarak tedavi gören hastalardan ek ödeme alınması diye bir şey yoktu ama tasarının son halinin gördüğümüzde bu hastalardan bile katkı payı adı altında yüzde ı'lik bir ek ücret alınacağını gördük.

Halbuki kamu hastaneleri zaten bizim vergilerimizle finanse edilir, yani vergilerimiz gelir olarak bütçeye aktarılır, sonra merkezi yönetim bütçesinden de kamu hastanelerine bütçe ayrılır. Durum böyle olduğu halde, hükümet artık kamu hastanelerine bütçeden para yırmıyor, vergilerimiz dışında bir de bizim ek ücret ödeyerek hastaneleri finanse etmemizi istiyor. Tasarıya göre artık kamu hastanelerine bütçeden 1 kuruşluk bile kaynak ayrılmayacak. Hastaneler özel hastane gibi kâr amacı güderek çalışacak ve kendi gelirleriyle ayakta durmaya çalışacaklar. Kendi geliriyle ayakta duramayan yani zarar eden hastanelerin yöneticilerine uyarı gönderilecek ve gerekirse yönetim değişecek ama bu da olmazsa hastane kapatılacak. Yani tasarı ile bir hastanenin kâr edemiyor diye kapatılmasının önü açılacak, ki bu kamu hizmeti anlayışıyla bağdaşamaz."

 

TASARI ÇEKİLMEZSE EYLEM

Tasarının geri çekilmemesi halinde çeşitli eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini vurgulayan Aydın, "Bu tasarının öngördükleri sendikamız açısından asla kabul edilemez. Hastaneler ticarethane olamaz. Halkın vergileriyle kurulan kamu hastaneleri, sağlık hizmetleri özelleştirilemez. Tasarının geri çekilmesi gerekir" diye konuştu. (birgün/2 kasım 2007)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]