İzmitte, taşeron işÃ§ilerine destek büyüyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin sendikalı oldukları için işten çıkardığı dört taşeron işçiye destek giderek artıyor.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık ve temizlik işlerini yapan taşeron firmalardan İNTURSA’nın, “performans yetersizliği”ni neden gösterdiği, ama işçilerin ve sendikaları Dev Sağlık-İş’in “düzmece” diye nitelendirdiği rapora dayanarak işten çıkarttığı dört işçiye destek giderek artıyor. Hastanedeki diğer taşeron firma işçilerinin bir süredir gösterdiği tepkiye dün, SES Genel Başkanı Köksal Aydın, Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Basın-İş Genel Başkanı Erdoğan Bilir, SES MYK üyesi Salman Kılıç, OLEYİS Kocaeli Temsilciliği, KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların üyeleri, Yurtsever Cephe, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, TTB, EMEP, SHP, Makine Mühendisleri Odası, bazı öğretim görevlileri de katılarak destek verdi.

 

Geri dönüş yok


“Atılan işçiler geri alınsın", "Direne direne kazanacağız", "Üreten biziz yöneten de biz olacağız ve "Güvenceli iş, güvenceli gelecek” sloganlarının atıldığı eylemde konuşan SES Genel Başkanı Köksal Aydın, işçilerin kararlarını verdiğini ve artık bu karardan geri dönüş olmayacağını söyledi. Aydın, “Yönetimler, işçileri işten atarak ücretleri düşürmek ve örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmek, bizleri parçalamak istiyorlar. Ama biz o parçaları dantel gibi, oya gibi birleştireceğiz ve birleşik bir mücadele ile bu kıyımların önüne geçeceğiz” dedi.

Kocaeli Tabip Odası Sekreteri Nilay Etiler de, sağlık çalışanlarını taşeronlaştıran sistemin doktorları da aynı mantıkla çalıştırmayı hedeflediğini dile getirerek, “Taşeronlaşma ile hepimizi köle gibi çalıştırmayı hedefliyorlar. Ama biz bu saldırılara karşı birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

 

Ekmeğimizden edemezler


Dev Sağlık-İş Genel Başka
n Arzu Çerkezoğlu taşeron işçilerin her türlü haktan yoksun çalıştırıldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Güvenceli iş ve güvenceli gelecek hakkı taşeronlaştırma ile ortadan kaldırılıyor. Bu sömürü çarkı artık böyle dönmeyecek. Güvencesizler örgütleniyor ve haklarına sahip çıkıyor. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Yalnızca haklarımızı istiyoruz. Hiçbir güç bizi ekmeğimizden, aşımızdan edemeyecek. Çocuklarımızın geleceği için haklarımıza sahip çıkacağız.” Dev Sağlık-İş Marmara Temsilcisi Dilek Kaya tarafından okunan ortak açıklamada, “Taşeron işçiler insan olmanın ve demokratik haklarının sonucu olarak örgütlendiler. Kendi öz örgütlülükleri olan sendikalarını kurdular. Arkadaşlarımızın işe iade edilmesini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı. Sol 6 Ekim 2007

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]