3 Kasımda Sıhhiyedeyiz

KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrıcılığını yaptığı"Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye" mitingi katılımcıları, 31 Ekim 2007 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Devamı »

Kamu Hastaneleri Özelleştiriliyor!

AKP Hükümetinin sağlıkta yıkım programı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan birinci basamak sağlık hizmetlerini piyasalaştıran aile hekimliği uygulamaları yaygınlaştırılırken, diğer yandan Anayasa engeline takılan genel sağlık sigortası ile ilgili yasal hazırlıklar yapılıyor.

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]